Hans Molisch

* 6.12.1856 Brno – † 8.12.1937 Vídeň


významný botanik a fyziolog rostlin, spoluzakladatel mikrochemie rostlin, expert v mikroskopicko-experimentální botanice


zajímavé okolnosti

v letech 1897–1898 podnikl botanickou expedici kolem světa (Indie, Cejlon, Čína, Japonsko, Amerika,...)


vzdělání

gymnázium v Brně,
1876–1880 univerzita ve Vídni (1885 habilitace)


jiné pocty

od roku 1950 je jeho busta od Franze Seifferta umístěna pod arkádami vídeňské univerzity


dílo

- Mikrochemie der Pflanze, Jena 1913
- Die Lebensdauer der Pflanze, Jens 1929
- Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů, Praha 1975


zaměstnání

1889 mimořádný profesor botaniky na vysoké škole technické ve Štýrském Hradci,
1889 profesor na německé univerzitě v Praze,
1909–1928 profesor na univerzitě ve Vídni (1926 rektor),
1922–1925 profesor na "Tohoku Imperial Univerzity" v Japonsku,
1928–1929 profesor na univerzitě v Kalkatě


odborné a zájmové organizace

člen Rakouské akademie věd (1931–1937 viceprezident)


poznámky

prokázal existenci glukózy, která byla později pojmenována právě po němpojmenované ulice

- Molischova (Štýřice)
MJ


Aktualizováno: 06. 12. 2014