JUDr. Jan Jindřich Lachnit

* 7.11.1818 Brno – † 30.10.1895 Brno


advokát, zemský poslanec, starosta Českého čtenářského spolku v Brně
otec osobnosti: Zdenko Lachnit


šlechtický titul

rytíř


čestný občan

čestný občan města Brna, Jihlavy, Uherského Hradiště a Adamova


vzdělání

1828–1833 gymnázium v Brně,
1834–1835 filozofie v Brně,
1836–1841 práva v Olomouci


vyznamenání a pocty

rytíř řádu Leopoldova,
rytíř papežského řádu sv. Řehoře Velikého


zaměstnání

od roku 1839 ve službě u finanční prokuratury v Brně,
1846 advokát v Kroměříži (zde byl 1848 zvolen poslancem moravského zemského sněmu a za Kroměříž zvolen poslancem do Frankfurtu nad Mohanem),
1850 advokát v Brně,
1865 zemský poslanec,
1867–1889 generální ředitel moravsko-slezské vzájemné pojišťovny (později jen viceprezidentem a správní radou společnosti),
správní rada Besedního domu,
předseda moravské akciové knihtiskárny,
1880 rezignoval na advokacii,
1890 zvolen říšským radou a členem státního soudního tribunálu


odborné a zájmové organizace

1861–1886 starosta Českého čtenářského spolku v Brně,
Moravská advokátní komora,
pokladník Matice velehradské,
člen družstva "Moravská Orlice",
člen výstavní komise při císařské jubilejní výstavě v Brně roku 1888


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 51
osoby

Konrád (Kuneš) Kunz
spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny Alois Pražák
blízký přítel Josef Svatopluk Wurm
spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11. 12. 1886
Jubilejní slavnost 25letého trvání Českého čtenářského spolku
starosta spolku
25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863
23. 11. 1861
Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
předseda


MJ


Aktualizováno: 19. 08. 2021