prof. PhDr. Jaroslav Sýkora, CSc.

* 29.4.1928 Třebíč – † 2.4.2018


pedagog, historik se zaměřením na archeologii a dějiny jižní Moravy; v letech 1976–1978 děkan PdF MU v Brně


národnost

česká


vzdělání

reálné gymnázium v Třebíči,
Masarykova univerzita v Brně:
- od roku 1947 PdF - obor dějepis, zeměpis a občanská nauka,
- FF - obor historie
(1970 doc., 1972 prof. pro obor československé dějiny a teorie vyučování dějepisu)


čestný doktorát

Vysoké školy pedagogické v Drážďanech (1987)


jiné pocty

čestný titul Zasloužilý učitel (1975),
pamětní medaile Antonína Zápotockého (1978),
bronzová plaketa za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje (1983),
čestný zlatý odznak ROH (1985),
stříbrná plaketa za zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje (1986),
medaile Za zásluhy o rozvoj města Brna (1986)


dílo

Kromě učebních textů psal také články se zaměřením na historii a archeologii, uveřejňované především v odborných periodikách (témata jako první světová válka, revoluční dělnické hnutí na Třebíčsku, dějiny feudalismu a KSČ). Podílel se na překladu učebnice V. I. Avdijeva Dějiny starověkého východu.
V letech 1973–1989 byl vedoucím redakce VVM, zastával funkci vedoucího redaktora Sborníku pedagogické fakulty UJEP v Brně, působil jako člen redakčních rad Sborníku Jižní Morava a časopisu Společenské vědy ve škole.
Podílel se na archeologickém výzkumu vesnice Hradiště (okres Znojmo).


zaměstnání

od roku 1950 PdF MU v Brně:
- asistent historického semináře
- mezi lety 1963–1984 vedoucí Katedry dějepisu
- v roce 1969 proděkan
- mezi lety 1976–1978 děkan
- od roku 1978 prorektor MU
- od roku 1981 vedoucí Katedry pedagogické praxe a řízení školy,
spolupracoval s ČSAV a s vysokými školami v Drážďanech, Magdeburku, Greifswaldu a Vratislavi


politická orientace

KSČ (od roku 1952),
KNV JMK (poslanec),
Kulturní výbor KNV JMK (předseda)


odborné a zájmové organizace

ČSM,
ROH,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně (od roku 1979 místopředseda, organizátor exkurzí),
expertní komise pro studium učitelství (člen v 70. letech)


poznámky

Brzy po svých šedesátinách odešel do důchodu a svou činnost zaměřil na spolupráci s MVS v Brně, kde spolupracoval se svým blízkým přítelem V. Nekudou. V roce 1991 inicioval vznik exkurzí, dále organizoval přednášky a vycházky pro členy.
osoby

Vladimír Nekuda
spolužák z gymnázia, pozdější spolupracovník v Muzejní a vlastivědné společnosti


LucKub


Aktualizováno: 04. 05. 2022