Ladislav Šebestík

* 1.3.1922 Modřice (okres Brno-venkov) – † 14.11.1997 Modřice (okres Brno-venkov)


autor současné podoby znaku města Modřice; amatérský historik se zaměřením a dějiny Modřic, heraldik, genealog


zajímavé okolnosti

byl jedním z nejvýznamnějších pěstitelů Habešských mečíků u nás


čestný občan

města Modřic (1991)


vzdělání

menšinová škola v Modřicích,
nižší klasické gymnázium v Brně,
OA Obchodní a živnostenské komory v Brně (1943 absolvent),
50. léta FF MU v Brně - archivnictví (externě)


jiné pocty

odznak Vzorný pracovník n. p. Fruta,
Zasloužilý pracovník koncernového podniku Fruta


dílo

Ve své badatelské činnosti se věnoval např. významné osobnosti 18. století původem z Modřic, přírodovědci Ch. Mayerovi. Dále historii a topografii Modřic, dějinám rajhradského probošství a kláštera, nebo tradičnímu pěstování a výrobě kvašeného modřického zelí. Zkoumal také místní a pomístní jména (Velehrad, Želešice, Moravany aj.) a genealogii modřických rodů.
Významnou je jeho studie Znak městečka Modřic, ve které jako první podrobně popisuje heraldický znak Modřic (publikovaná ve VVM, 1985). Čerpal z podoby dodnes dochovaného znaku nad vchodem někdejší modřické školy na náměstí Svobody.
Byl zakladatelem sborníku AVE.


zaměstnání

během války byl totálně nasazen v továrně na letecké motory v Brně-Líšni a poté v továrně na letadla v Dolních Loučkách u Tišnova,
1945–⁠1946 Zemský úřad ochrany práce v Brně,
1946–1949 Ministerstvo práce a sociální péče v Praze,
1949–1950 ekonomický útvar ředitelství konzervárny n. p. Fruta Brno,
od roku 1950 n. p. Fruta Miroslav


odborné a zájmové organizace

Sdružení rodáků a přátel Modřic (zakladatel v roce 1965 a předseda),
Musejní spolek v Brně,
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně (od roku 1996 čestný člen),
ČZS Modřice a Brno-venkov,
ČZS Lilium v Brně (místopředseda)


poznámky

Jeho pozůstalost je rozdělená na dvě části. První se nachází v Muzejním spolku v Modřicích druhá ve SOA Brno-venkov se sídlem v Rajhradě.
LucKub


Aktualizováno: 10. 05. 2022