Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Punčochář

  Emanuel Punčochář


  • * 25.12.1902 Brno-Husovice – † 5.2.1976 Brno


  • dirigent, hudební skladatel a překladatel


  • pseudonym

   Emil Emanuel

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Už jako devítiletý dostal klavír a v době, kdy navštěvoval hudební školu v Husovicích, zažil první účinkování před obecenstvem.
   Spolužák Hugo Haase (C.k. česká vyšší reálná škola v Brně na Antonínské a později na Křenové ulici).
   V době studií si přivydělával hrou na klavír při němých filmech v biografech a později i v kavárnách.


  • vzdělání

   hudební škola v Brně-Husovicích,
   C.k. česká vyšší reálná škola v Brně (maturoval ve školním roce 1919/1920),
   Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně (skladba u Jaroslava KvapilaViléma Petrželky, dirigování u Františka Neumanna (1919–1923)


  • dílo

   Je autorem činoherní hudby (mj. k Tylově Paní Marjánce, 1955), filmové hudby a tanečních vložek.
   Přeložil několik ope­retních i operních libret.


  • zaměstnání

   1923–1924 působil v královopolské škole Václava Kaprála,
   1924–1927 kapelník v Chebu,
   působil v divadle v Chomutově a Jeseníku,
   prošel čet­nými německými scénami (Opava 1927–1929, Ulm 1929/1930, Ústí nad Labem 1930–1933, Teplice v Čechách, Liberec),
   ně­kolik letních sezón působil u lázeňského orchestru v Karlových Varech,
   1938–1941 di­rigent opery Zemského divadla v Brně,
   dirigent divadel v Brémách (1941–1942) a ve Vídni - Stadttheater (1942–1945),
   od roku 1945 dirigent ope­ry Státního divadla v Brně,
   1948–1965 šéfdirigent zpěvohry Státního divadla v Brně


  • poznámky

   Jako šéfdirigent zpěvohry Státního divadla v Brně nastudoval kromě jiných např. Orfea v podsvětí (1947), Modrovouse (1949), Krásnou Helenu (1956), Hoffmanovy povídky (1963), Millöckerova Žebravého studenta (1948), Straussova Netopýra (1950) nebo Lehárova Paganiniho (1957).


  • obrazy

   img6244.jpg img6245.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Hugo Haas
   spolužák Jaroslav Kvapil
   profesor František Neumann
   profesor Vilém Petrželka
   profesor


  • partneři

   Alžběta Punčochářová (Steinerová)


  • rodiče

   Jan Punčochář
   Božena Punčochářová (Kučerová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 14. 05. 2018

Emanuel Punčochář. Foto in: Postavy brněnského jeviště I. 1884-1984, Brno 1979-1984, s. 798.