Emanuel Punčochář

* 25.12.1902 Brno-Husovice – † koncem 1989 Brno


dirigent, hudební skladatel a překladatel


pseudonym

Emil Emanuel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Už jako devítiletý dostal klavír a v době, kdy navštěvoval hudební školu v Husovicích, zažil první účinkování před obecenstvem.
Spolužák Hugo Haase (C.k. česká vyšší reálná škola v Brně na Antonínské a později na Křenové ulici).
V době studií si přivydělával hrou na klavír při němých filmech v biografech a později i v kavárnách.


vzdělání

hudební škola v Brně-Husovicích,
C.k. česká vyšší reálná škola v Brně (maturoval ve školním roce 1919/1920),
Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně (skladba u Jaroslava Kvapila a Viléma Petrželky, dirigování u Františka Neumanna (1919–1923)


dílo

Je autorem činoherní hudby (mj. k Tylově Paní Marjánce, 1955), filmové hudby a tanečních vložek.
Přeložil několik ope­retních i operních libret.


zaměstnání

1923–1924 působil v královopolské škole Václava Kaprála,
1924–1927 kapelník v Chebu,
působil v divadle v Chomutově a Jeseníku,
prošel čet­nými německými scénami (Opava 1927–1929, Ulm 1929/1930, Ústí nad Labem 1930–1933, Teplice v Čechách, Liberec),
ně­kolik letních sezón působil u lázeňského orchestru v Karlových Varech,
1938–1941 di­rigent opery Zemského divadla v Brně,
dirigent divadel v Brémách (1941–1942) a ve Vídni - Stadttheater (1942–1945),
od roku 1945 dirigent ope­ry Státního divadla v Brně,
1948–1965 šéfdirigent zpěvohry Státního divadla v Brně


poznámky

Jako šéfdirigent zpěvohry Státního divadla v Brně nastudoval kromě jiných např. Orfea v podsvětí (1947), Modrovouse (1949), Krásnou Helenu (1956), Hoffmanovy povídky (1963), Millöckerova Žebravého studenta (1948), Straussova Netopýra (1950) nebo Lehárova Paganiniho (1957).
(Za doplňující informace děkujeme paní Dagmar Pospíšilové.)
osoby
MJ


Aktualizováno: 01. 11. 2022