Leopold Gerstmann

* 29.9.1907 Brno – † 23.3.1944 Kettering (Velká Británie)


účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945, příslušník čs. pozemní armády na Středním východě a ve Velké Británii


národnost

česká


příčina úmrtí

nemoc


vzdělání

3 třídy měšťanské a 2 ročníky obchodní školy


vyznamenání a pocty

Čs. vojenská pamětní medaile se štítky SV-VB, 7.3. 1944


hrob

Northampton (Velká Británie),č. hrobu 16037,sekce 413,řada 1/2


poznámky

Po okupaci českých zemí v březnu 1939 odešel i s manželkou do Palestiny, zde 15. 7. 1942 nastoupil službu u velitelství Čs. protiletadlového pluku 200 - Východního, počátkem listopadu 1942 přemístěn k 5. rotě 501. praporu zmíněného pluku, hodnost vojín. V srpnu 1943 dorazil spolu s ostatními čs. vojáky ze Středního východu lodí Mauretania do Velké Británie. V nově vzniklé Čs. samostatné obrněné brigádě zařazen k protiletadlové baterii. Zemřel 23. 3. 1944 v General Hospital v Ketteringu a 27.3. 1944 pohřben v Northamptonu.JMik


Aktualizováno: 21. 08. 2019