Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Hrabák

  prof. PhDr. Josef Hrabák, DrSc.


  • * 3.12.1912 Brno – † 6.8.1987 Brno


  • významný literární vědec, profesor české a slovenské literatury na brněnské filozofické fakultě, vedoucí brněnského pracoviště Ústavu české a světové literatury ČSAV, člen korespondent ČSAV


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Člen redakční rady České literatury, Hosta do domu, Časopisu Matice moravské, Literatury ve škole. Redigoval List Sdružení moravských spisovatelů, Listy filologické, Památky staré literatury české.


  • vzdělání

   1931–1935 FF MU - obor čeština-francouzština (1937 titul PhDr., 1946 docent, 1948 profesor, 1956 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile Josefa Dobrovského,
   Zlatá medaile UJEP v Brně,
   Krajská cena Bedřicha Václavka

  • jiné pocty

   v roce 1965 zvolen členem-korespondentem ČSAV


  • dílo

   zobrazit Jeho bibliografie čítá kolem 1500 položek, z toho přes 30 knih, řadu učebnic (poslední Úvod do teorie literatury - s V. Štěpánkem v roce 1987).
   Ve svých pracích se zabýval téměř všemi obory literární vědy od historie (Dějiny české literatury, 1959) přes kritiku a teorii prózy (K morfologii současné prózy, 1969), versologii (Úvod do teorie verše, 1956; Studie o českém verši, 1959), komparatistiku až ke genologii.
   Napsal také několik monografií (Rudolf Těsnohlídek, Karel Nový, František Kožík aj.), vydal i vlastní autobiografii Život s literaturou (1982).

   Soupis jeho tištěných prací je uveden v Bibliografii díla Josefa Hrabáka (Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972, 186 s., pokračování pro léta 1972–1981 v České literatuře, 30, 1982, s. 429–448 - sestavil Jan Veselý), její dokončení za léta 1982–1990 ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (D 39, 1992, s. 165–172) od Marie Krčmové.


  • zaměstnání

   1935–1945 střední školy v Lipníku nad Bečvou a v Brně,
   1945–1948 a 1953–1978 FF MU (v letech 1953–1970 vedoucí její katedry české literatury a literární vědy a v letech 1954–1960 její děkan),
   1948–1953 PdF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Pražský lingvistický kroužek,
   Literárněvědná společnost (předseda),
   Svaz českých spisovatelů


  • hrob

   Ústřední hřbitov v Brně, Vídeňská 96, skup. 12, hrob 107–109


  • obrazy

   img6223.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Odkaz Josefa Hrabáka a Františka Tenčíka"
   "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Člen korespondent ČSAV Josef Hrabák"
   "Sedmdesát let Josefa Hrabáka"
   "Jubileum Josefa Hrabáka"
   "Šedesátiny Josefa Hrabáka"
   "Vzpomínka na J. Hrabáka"
   "Nad celoživotním dílem Josefa Hrabáka"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Bedřich Václavek
   hovořil při odhalování jeho pamětní desky


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   27. 4. 1960
   Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
   předseda
   21. 5. 1949
   Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřího Mahena
   soukromý docent pro obor starší české literatury na Masarykově univerzitě v Brně


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 01. 08. 2018

Josef Hrabák. AMB foto, XVIIIa 1138.