prof. MUDr. et PhDr. Vojtěch Suk, DrSc.

* 18.9.1879 Praha – † 8.3.1967 Brno


lékař, antropolog a antropobiolog, etnograf, cestovatel a spisovatel, bojovník za rovnoprávnost lidských plemen; zakladatel a dlouholetý ředitel Antropologického ústavu PřF MU, v letech 1932–1933 děkan PřF MU, ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při MU


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

dojmy ze svých cest po Africe (v letech 1913 a 1914 na popud známého amerického antropologa českého původu Aleše Hrdličky) a po Labradoru (1926) zachytil v knize Po stopách Holubových lékařem na Labradoru, která vyšla v brněnském nakladatelství Blok v roce 1976


bydliště

Brno, ulice Bedřicha Macků 14 (dnes Údolní) 6 (1948–1967)


vzdělání

lékařství, filozofie a přírodní vědy na univerzitách v Praze, Curychu a Bologni (1910 titul PhDr., 1922 MUDr., 1919 docent, 1923 mimořádný a 1929 řádný profesor, 1955 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1954)


dílo

Zabýval se lidskými rasami všeobecně, zaměřil se především na serologický a hematologický výzkum lidských plemen. Své průzkumy prováděl mj. i v jižní Africe a v Severní Americe. Byl průkopníkem školní hygieny a neohroženým bojovníkem za rovnoprávnost lidských plemen.
Seznam jeho prací byl uveřejněn mj. ve Zprávách Anthropologické společnosti (1949, č. 1–2, s. 3–4).


zaměstnání

počátkem první světové války byl zajat v Jižní Africe,
po propuštění ho vojenská služba zavedla do Sedmihradska a Rumunska,
1918–1923 Univerzita Karlova,
1923–1949 Masarykova univerzita v Brně (v době uzavření českých vysokých škol v letech 1940–1945 působil jako lékař v okresní nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem),
1945–1948 ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Masarykově univerzitě


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Spolek lékařů v Brně,
Moravská přírodovědecká společnost,
Československá antropologická společnost (spoluzakladatel, čestná člen),
Československá biologická společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Společnost proti kožní tuberkulose,
The American Anthropological Assotiation,
Société d´Étude des Formes Humaines v Paříži,
Società Romana di Anthropologia v Římě,
Society for Advance od Sciences v Londýně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, kolumbárium, skup. OKR, řada 2, schránka 528 - od 28. 11. 2016 (před tím byl pohřben v hrobě rodiny svého bratra v Choceradech)


pojmenováno

Cena Vojtěcha Suka


poznámky

své bohaté sbírky a knihovnu věnoval Náprstkovu muzeu v Praze, jeho osobní fond je uložen v Archivu Národního muzea v Praze
osoby

Aleš Hrdlička
vzájemná podpora v odborné práci


ulice

Údolní
bydliště v letech 1948–1967 (tehdy Bedřicha Macků)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

23. 1. 1947
Založení Antropologické společnosti v Brně
zakládající člen


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 08. 2022