Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vojtěch Suk

  prof. MUDr. et PhDr. Vojtěch Suk, DrSc.


  • * 18.9.1879 Praha – † 8.3.1967 Brno


  • lékař, antropolog a antropobiolog, etnograf, cestovatel a spisovatel, bojovník za rovnoprávnost lidských plemen; zakladatel a dlouholetý ředitel Antropologického ústavu PřF MU, v letech 1932–1933 děkan PřF MU, ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při MU


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   dojmy ze svých cest po Africe (v letech 1913 a 1914 na popud známého amerického antropologa českého původu Aleše Hrdličky) a po Labradoru (1926) zachytil v knize Po stopách Holubových lékařem na Labradoru, která vyšla v brněnském nakladatelství Blok v roce 1976


  • bydliště

   Brno, ulice Bedřicha Macků 14 (dnes Údolní) 6 (1948–1967)


  • vzdělání

   lékařství, filozofie a přírodní vědy na univerzitách v Praze, Curychu a Bologni (1910 titul PhDr., 1922 MUDr., 1919 docent, 1923 mimořádný a 1929 řádný profesor, 1955 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (1954)


  • dílo

   zobrazit Zabýval se lidskými rasami všeobecně, zaměřil se především na serologický a hematologický výzkum lidských plemen. Své průzkumy prováděl mj. i v jižní Africe a v Severní Americe. Byl průkopníkem školní hygieny a neohroženým bojovníkem za rovnoprávnost lidských plemen.
   Seznam jeho prací byl uveřejněn mj. ve Zprávách Anthropologické společnosti (1949, č. 1–2, s. 3–4).


  • zaměstnání

   počátkem první světové války byl zajat v Jižní Africe,
   po propuštění ho vojenská služba zavedla do Sedmihradska a Rumunska,
   1918–1923 Univerzita Karlova,
   1923–1949 Masarykova univerzita v Brně (v době uzavření českých vysokých škol v letech 1940–1945 působil jako lékař v okresní nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem),
   1945–1948 ředitel Ústavu pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při Masarykově univerzitě

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Spolek lékařů v Brně,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Československá antropologická společnost (spoluzakladatel, čestná člen),
   Československá biologická společnost,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Společnost proti kožní tuberkulose,
   The American Anthropological Assotiation,
   Société d´Étude des Formes Humaines v Paříži,
   Società Romana di Anthropologia v Římě,
   Society for Advance od Sciences v Londýně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, kolumbárium, skup. OKR, řada 2, schránka 528 - od 28. 11. 2016 (před tím byl pohřben v hrobě rodiny svého bratra v Choceradech)


  • poznámky

   své bohaté sbírky a knihovnu věnoval Náprstkovu muzeu v Praze, jeho osobní fond je uložen v Archivu Národního muzea v Praze


  • obrazy

   img14336.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Ottův slovník naučný nové doby : Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému"
   "Universum. Všeobecná encyklopedie"
   "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
   "Antropologie. Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity)"
   "Vědecký odkaz profesora V. Suka"
   "Profesor Dr V. Suk v letech 1947–1967"
   "Vojtěch Suk"
   "Profesor Vojtěch Suk a nová antropologie"
   "Prof. V. Suk "


  • osoby

   Aleš Hrdlička
   vzájemná podpora v odborné práci


  • ulice

   Údolní
   bydliště v letech 1948–1967 (tehdy Bedřicha Macků)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   23. 1. 1947
   Založení Antropologické společnosti v Brně
   zakládající člen


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 11. 01. 2018

Vojtěch Suk. Zdroj: www.muni.cz.