PhDr. Marie Zaoralová

* 14.2.1933 Přibyslavice (okres Třebíč)


archivářka; emeritní vedoucí oddělení MZA v Brně; odbornice na hospodářské dějiny a dějiny velkostatků


vzdělání

reálné gymnázium v Třebíči (1952 maturita),
FF MU v Brně - obor archivnictví-dějepis, studentka prof. Šebánka (1968 PhDr. v oboru pomocné vědy historické)


jiné pocty

medaile Za celoživotní zásluhy o české archivnictví (2011)


dílo

Jejími nejvýznamnějšími odbornými pracemi bylo zpracování rodinných archivů Kouniců a Collaltů (včetně ústřední správy a velkostatků). Spolupodílela se také na Průvodci po fondech Státního archivu (dnes MZA).
Své dlouholeté poznatky získané při pořádání fondů publikovala v archivních sbornících (např. dějiny brtnického collaltovského archivu; vývoj zprávy brtnického velkostatku; dějiny velkostatku Polná-Přibyslav včetně vývoje jeho archivu aj.).
Spolu s manželem Prokopem pojednali o Jimramovské smolné knize ve VVM (1965).
Psala také články do denního tisku, kde popularizovala archivy a archiválie.


zaměstnání

1956–1964 Státní archiv Telč, pobočka Třebíč - archivářka,
1964–1990 Státní okresní archiv Brno (dnes MZA) - archivářka, v letech 1977–1990 vedoucí II. oddělení a zástupkyně ředitele


odborné a zájmové organizace

Historický klub při Západomoravském muzeu,
okresní památková komise,
poradní sbor pro závodní kronikáře


poznámky

v 70. letech vedla také odbornou praxi studentůprameny, literatura

osoby

partneři

LucKub


Aktualizováno: 04. 06. 2022