PhDr. Prokop Zaoral

* 31.1.1923 Hulín (okres Kroměříž) – † 9.2.1980 Brno


archivář, historik


vzdělání

gymnázium v Přerově,
po okupaci studoval tři semestry na UK v Praze - obor historie a čeština,
poté dostudoval na UP v Olomouci (1952 absolvent)


dílo

Věnoval se středověké diplomatice, onomastice, chronologii, paleografii a kodikologii. Své poznatky publikoval především v odborných periodikách (témata jako listiny Vladislava Jindřicha; urbář herburského kláštera z roku 1438; zakládací listina hradišťského kláštera; knihovna a rukopisy zrušeného kartuziánského kláštera; Beda Dudík a historické bádání aj.). Spolu s manželkou Marií pojednali o Jimramovské smolné knize ve VVM (1965). Spolupodílel se také na 2. a 3. svazku Průvodce po fondech Státního archivu (dnes MZA).
Psal recenze a zprávy o historické literatuře a o pracích z PVH.


zaměstnání

po studiích během okupace pracoval jako pomocný dělník v továrně firmy Studeník v Hulíně,
1950–1952 působil ve školství,
1954–1956 KS MV v Olomouci - referent archivního oddělení,
1956–1969 Státní archiv v Brně (dnes MZA), II. zemědělsko-lesnické oddělení, mezi lety 1958–1962 vedoucí badatelny,
1969–1980 Ústřední archiv ČSAV v Praze - odborný pracovník komise pro popis a studium rukopisů (sídlo výkonu práce bylo v Brně)


odborné a zájmové organizace

Muzejní a vlastivědná společnost


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Za Prokopem Zaoralem"

článek v odborném periodiku

"Odešel dr. Prokop Zaoral"


partneři

LucKub


Aktualizováno: 04. 06. 2022