Alois Kučík

* 15.5.1882 Buchlovice (okres Uherské Hradiště) – † 4.5.1956 Brno


bibliofil, spisovatel; sběratel a vydavatel díla Petra Bezruče


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


jiné pocty

Cena osvobození města Brna (jako uznání jeho zásluh za vědu a literární umění, 1951)


dílo

Od roku 1932 začal vydávat básně Petra Bezruče.
V roce 1937 vydal Slezské písně, podle přání autora je upravil a vydal pod názvem „Petr Bezruč 1937“. Dílo obsahovalo 50 linorytů J. Dobrovolského.
S Viktorem Fickem sestavili v roce 1953 „Bibliografii Petra Bezruče I. (dílo)“. Jednalo se o první bibliografické utřídění Bezručova díla.

Zajímal se také o historii rodného kraje, publikoval ve VVM.


zaměstnání

obecní tajemník v Buchlovicích,
městský účetní úředník v Břeclavi,
od roku 1938 městský účetní úředník v Brně


odborné a zájmové organizace

Musejní spolek v Brně


poznámky

rozsáhlá sbírka tisků P. Bezruče, kterou za celý svůj život nasbíral, přešla do majetku Památníku Petra Bezruče v Opavěprameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Památce Aloise Kučíka"


osoby

Petr Bezruč
A. Kučík vydával jeho básně Jaroslav Dobrovolský
J. Dobrovolský vytvořil 50 linorytů do díla A. Kučíka „Petr Bezruč 1937“


události

15. 9. 1947
Výstava díla Petra Bezruče v Brně
zapůjčil materiál na výstavu ze svých sbírek


LucKub


Aktualizováno: 07. 06. 2022