prof. PhDr. Eduard Čech, DrSc.

* 29.6.1893 Stračov – † 15.3.1960 Praha


uznávaný matematik v oboru diferenciální geometrie a topologie, vysokoškolský profesor na brněnské a pražské univerzitě, ředitel Matematického ústavu ČSAV


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Ovlivněn pobytem v Princetonu v USA založil na brněnské přírodovědecké fakultě v roce 1936 topologický seminář, jehož činnost nepřerušilo ani uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939. Zájemci se scházeli až do roku 1941 v bytě spolupracovníka Bedřicha Pospíšila.


bydliště

Brno:
- Nová 49
- Kotlářská 16 (1930–1960)


vzdělání

gymnázium v Hradci Králové,
1912–1915 a 1919 matematika a deskriptivní geometrie na FF pražské univerzity (1920 titul PhDr., 1922 docent, 1923 mimořádný a 1928 řádný profesor)


čestný doktorát

univerzita ve Varšavě (1952),
univerzita v Bologni (1960)


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1951, 1954),
Řád republiky (1959)


jiné pocty

12. 11. 1952 jmenován akademikem (řádným členem ČSAV,
u příležitosti 100. výročí jeho narození byla vydána poštovní známka (Archiv MU, B 85 Eduard Čech, i. č. 339, k. 15)


dílo

Zabýval se jednak diferenciální geometrií (je považován za spoluzakladatele projektivní diferenciální geometrie), jednak teorií množin a topologií.
Vydal 9 knih a v domácích i zahraničních odborných časopisech publikoval 94 odborných prací - jejich seznam je uveden ve Věstníku ČSAV 69, 1960, č. 3, s. 382–386.


zaměstnání

1919–1923 profesor na reálce v Praze-Holešovicích,
1923–1945 PřF MU a její děkan v letech 1930/1931,
1945–1947 UK,
1947–1950 Badatelský ústav matematický při ČAVU,
1950–1952 Ústřední ústav matematický,
1952–1956 Matematický ústav ČSAV,
1956–1960 Matematický ústav UK


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Moravská přírodovědecká společnost,
Královská česká společnost nauk,
Jednota československých matematiků a fyziků,
Čs. národní rada badatelská,
Polskie towarzystwo matematyczne,
Towarzystwo Naukowe ve Vratislaviosoby

Bedřich Pospíšil
spolupracovník


partneři

Zdenka Čechová (Marešová)
sňatek: 12. 12. 1925ulice

Kotlářská
bydliště v letech 1930–1960 Nová
bydliště (dnes Lidická)


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019