prof. PhDr. Vladimír Úlehla

* 6.7.1888 Vídeň (Rakousko) – † 3.7.1947 Brno


profesor fyziologie rostlin na PřF MU v Brně, ekolog, filozof, etnograf, průkopník vědeckého filmu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Garant expozice odboru pro vědu, duchovou a technickou kulturu a školství vysoké na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928.
V roce 1931 stál u zrodu Studijního sdružení Velká. V letech 1931–1932 natočil celovečerní etnografický film Mizející svět.
Spolu s prof. Václavíkem stáli u zrodu strážnických národopisních slavností.


bydliště

Brno:
- Gomperzgasse - Gomperzova 4
- Kounicova 63
- Preslova 23
- Květná 3,
Brno-Žabovřesky, Havlíčkova (Havlíčekgasse) 106


vzdělání

1899–1907 gymnázium v Brně, Kyjově a Strážnici,
1907–1908 Filosofická fakulta České univerzity v Praze,
1908–1911 Filosofická fakulta univerzity ve Štrasburku (1911 titul PhDr.),
1912–1913 studijní pobyt v Lipsku,
1920 habilitace, 1921 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor fyziologie rostlin


dílo

Seznam vědecké, odborné a literární tvorby in: Ivan Úlehla, Vladimír Úlehla. Nadace Universitas Masarykiana, edice Osobnosti, Brno 1994, s. 195–200.


zaměstnání

1919–1921 Ústav fyziologie rostlin Filosofická fakulta České univerzity v Praze,
1921–1947 Ústav pro fyziologii rostlin PřF MU,
1945/1946 děkan PřF MU,
1946/1947 děkan PdF UP v Olomouci


odborné a zájmové organizace

Masarykova akademie práce,
Národní rada badatelská,
Moravská přírodovědecká společnost,
Československá akademie zemědělská,
American Society of Plant Physiology,
The American Association for the Advancement of Science,
The American Ecological Society,
Sdružení kulturních organizací (spoluzakladatel a první jednatel)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skup. H5, hrob č. 94


poznámky

V letech 1914–1915 konal vojenskou službu u sanitárního útvaru ve Vídni, v Bratislavě a v Haliči; koncem dubna 1915 byl odsouzen ke dvěma rokům pevnostního vězení a ke ztrátě občanských a vojenských hodností „pro panslavismus a bratření se s ruskými zajatci“ a do října 1916 vězněn v Möllersdorfu u Vídně.
V letech 1916–1917 následovala vojenská služba v Innsbrucku a v Záhřebu; v roce 1918 bojoval na italské a na francouzské frontě; v říjnu 1918 se jako velitel československé hodonínské posádky zúčastnil převratu; v roce 1919 byl členem generálního štábu československé armády.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 8. 7. 1947.pojmenované ulice

Úlehlova (Líšeň)osoby

Vladimír Bártek
dostal po něm své křestní jméno Jan Calábek
žák a asistent Ferdinand Herčík
žák a spolupracovník Ludvík Kunz
spolupracovník Vladimír Morávek
žák a spolupracovník V. Úlehly
další osoby (4)...


partneři
ulice

Preslova
bydliště Havlíčkova (Havlíčekgasse)
bydliště (dnes Šmejkalova) Gomperzgasse - Gomperzova
bydliště doložené v letech 1923–1934 (dnes Mahenova) Kounicova
bydliště doložené v letech 1927–1934 Květná
bydliště v době úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
26. 5. 1928
Zahájení Výstavy soudobé kultury v Československu
garant expozice odboru Věda, duchová a technická kultura a školství vysoké


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 05. 05. 2022