Karel Regál

* 7.12.1857 Kdyně – † 2.3.1931 Chudenice u Klatov


člen Sokola Brno I., středoškolský profesor a lexikograf


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V srpnu 1887 si jej pozvala sokolská jednota ve Vyškově k výcviku svého cvičitelského sboru. V roce 1889 cestoval za podpory ministerstva kultu po Německu a Belgii, kde studoval tělocvičné poměry.


vzdělání

gymnázium v Klatovech,
univerzita v Praze (obor filologie a tělocvik)


dílo

Své články uveřejňoval v časopise Sokol.
Je autorem cvičebnice francouzštiny.


zaměstnání

1882 asistent tělocviku v Praze na reálce v Ječné ulici (zároveň vyučoval tělocvik na Malypetrově ústavu),
1883 suplent na reálce v Brně, kde vyučoval francouzštinu a tělocvik,
1890 učitel tělocviku na českém gymnáziu v Brně,
1891 profesor na obchodní akademii v Chrudimi


odborné a zájmové organizace

od roku 1883 Sokol Brno I. (1883–1887 cvičitel, 1884 a 1887–1891 člen výboru)


poznámky

Část osobního fondu Karla Regála (korespondence, články, francouzský slovník A–C, lexikografické práce) je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a další část fondu se pak nachází v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).
MJ


Aktualizováno: 04. 10. 2014