Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Regál

  Karel Regál


  • * 7.12.1857 Kdyně – † 2.3.1931 Chudenice u Klatov


  • člen Sokola Brno I., středoškolský profesor a lexikograf


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V srpnu 1887 si jej pozvala sokolská jednota ve Vyškově k výcviku svého cvičitelského sboru. V roce 1889 cestoval za podpory ministerstva kultu po Německu a Belgii, kde studoval tělocvičné poměry.


  • vzdělání

   gymnázium v Klatovech,
   univerzita v Praze (obor filologie a tělocvik)


  • dílo

   Své články uveřejňoval v časopise Sokol.
   Je autorem cvičebnice francouzštiny.


  • zaměstnání

   1882 asistent tělocviku v Praze na reálce v Ječné ulici (zároveň vyučoval tělocvik na Malypetrově ústavu),
   1883 suplent na reálce v Brně, kde vyučoval francouzštinu a tělocvik,
   1890 učitel tělocviku na českém gymnáziu v Brně,
   1891 profesor na obchodní akademii v Chrudimi

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1883 Sokol Brno I. (1883–1887 cvičitel, 1884 a 1887–1891 člen výboru)


  • poznámky

   Část osobního fondu Karla Regála (korespondence, články, francouzský slovník A–C, lexikografické práce) je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví a další část fondu se pak nachází v Tyršově muzeu tělesné výchovy a sportu (oddělení Národního muzea v Praze).


  • obrazy

   img6251.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 04. 10. 2014

Karel Regál. Foto in: Vladimír Zapletal, Dějiny Sokola Brno I. 1862-1887, Brno 1948, s. 204.