Hugo Karel Edvard Salm-Reifferscheidt

* 15.9.1803 Brno – † 18.4.1888 Vídeň


propagátor moderních hospodářských postupů a přírodovědného bádání, c. k. tajný komorní rada, znalec umění a sběratel
dítě osobnosti: Hugo František Salm-Reifferscheidt


zajímavé okolnosti

po smrti otce převzal vedení rodinných statků a železárenských podniků, cukrovaru v Rájci nad Svitavou a dolů na lignit v Kyjově


vzdělání

Vídeňská univerzita (1818–1821 filozofická fakulta, 1820–1824 právnická fakulta)


vyznamenání a pocty

vyznamenán Řádem zlatého rouna a velkokřížem Leopoldova řádu


zaměstnání

1848–1849 prezident moravského zemského sněmu,
od roku 1857 člen stálé a od roku 1860 rozšířené Říšské rady,
v roce 1861 usedl jako dědičný člen v panské sněmovně


odborné a zájmové organizace

1849–1864 ředitel Moravskoslezské společnosti pro povznesení orbyosoby

Karl Christian/Christian Karl Heinrich Hochstetter
v roce 1839 vstoupil do jeho služeb


partneři

Leopoldinna Salm-Raifferscheidt Krautheim
sňatek: 6. 9. 1830 v Gerlachsheimu
MJ


Aktualizováno: 02. 10. 2013