Karl Hornstein

* 7.8.1824 Brno – † 22.12.1882 Praha


astronom a matematik


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


vzdělání

1850 habilitace na vídeňské univerzitě


dílo

- Untersuchungen über den Einfluss der Elektricität und Rotation der Sonne auf den Bar meterstand
- Die Abhängigkeit der mittleren Windesrichtung von den Perioden der Sonneneflecken


zaměstnání

od roku 1843 asistent na hvězdárně ve Vídni,
od roku 1847 asistent na hvězdárně v Krakově,
od roku 1851 adjunkt vídeňské hvězdárny,
od roku 1862 profesor matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci,
od roku 1864 profesor matematiky na pražské univerzitě,
od roku 1867 ředitel hvězdárny v Praze,
od roku 1869 profesor astronomie


odborné a zájmové organizace

v roce 1857 byl zvolen za dopisujícího člena císařské akademie věd


hrob

Malostranský hřbitov (dle Lányho hrob 1/9/15)


pojmenováno

je po něm pojmenována planetka č. 6712 objevená dne 23. února 1990 Antonínem Mrkosem v observatoři v Kleti


poznámky

Zabýval se pozorováním asteroidů a komet a výpočty jejich drah. Ke konci pobytu ve Vídni zavedl pravidelná pozorování slunečních skvrn. Navrhl též pásmový fotometr pro měření světlosti slabých stálic srovnáváním s asteroidy.
Zaměřoval se hlavně na teoretickými studiemi, např. vlivem elektřiny a rotace Slunce na barometrický tlak, o závislosti směru větru na periodicitě slunečních skvrn.


prameny, literatura


ZuHo


Aktualizováno: 20. 07. 2022