prof. RNDr. Josef Kratochvil, DrSc.

* 6.1.1909 Kúsky u Velkého Meziříčí – † 17.2.1992 Brno


československý zoolog - arachnolog a entomolog, zakladatel a dlouholetý ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, profesor zoologie na Vysoké škole zemědělské v Brně, předseda Československé zoologické společnosti


bydliště

Brno, Jiráskova 47


vzdělání

1920–1927 reálka ve Velkém Meziříčí,
1927–1931 Přírodovědecká fakulta v Brně (1933 titul RNDr., 1938 docent všeobecné zoologie a použité zoologie lesnické, 1945 profesor použité entomologie a 1947 profesor zoologie, 1964 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1955)


dílo

publikoval 250 vědeckých prací a řadu dalších populárních článků z oboru entomologie, arachno-entomologie a vertebratologie


zaměstnání

1930–1940 asistent zoologického ústavu VŠZ v Brně,
1943–1945 Zemské výzkumné ústavy zemědělské v Brně,
1945–1960 VŠZ v Brně (vedoucí katedry zoologie),
od roku 1960 ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV,
1966 vedoucí externí katedry vertebratologie VŠZ


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk (1946),
Masarykova akademie práce (1947),
Československá zemědělská akademie (1947),
Moravská přírodovědecká společnost,
Československá akademie věd (1955 člen-korespondent, 1972 řádný člen)poznámky

V roce 1954 vybudoval a do roku 1960 externě vedl Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV, z níž vznikl v roce 1960 Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, jehož se stal prvním ředitelem.
Založil a redigoval Zoologické listy.

ulice

Jiráskova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 04. 2022