Karel Josef Salm-Reifferscheidt

* 3.4.1750 – † 16.6.1838


iniciátor založení zednářské lóže v Brně
otec osobnosti: Hugo František Salm-Reifferscheidt


šlechtický titul

kníže


zajímavé okolnosti

Projevoval zájem o mnoho oborů: přírodovědu, alchymii, ekonomii, magii, metalurgii, výrobu porcelánu, literární dějiny a dějiny umění, ale také o medicínu. Salm v lóži "U vycházejícího slunce" vybudoval tajné středisko moravského "Řádu Zlatého a Růžového kříže (Orden der Gold- und Rosenkreuzer)".


odborné a zájmové organizace

první stoliční mistr zednářské lóže "U vycházejícího slunce", která byla založena dne 13. 1. 1782

MJ


Aktualizováno: 10. 12. 2010