MUDr. Gisela Gumplová

* 30.12.1908 Pilzno (Polsko) – † 1990 Blansko (okres Blansko)


odborná dětská lékařka
válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)


rodné jméno

Frühmann, rozloučená Gold


bydliště

Brno, Křenová 13,
Blansko, Stalinovo náměstí 10 (od 8. 4. 1947, dnes náměstí Svobody)


vzdělání

Spolkové židovské reformní reálné gymnázium v Brně (doložena od 2. ročníku, školní rok 1921/1922, do 8. ročníku, školní rok 1927/1928),
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (promoce 8. 4. 1937)


zaměstnání

Dětská nemocnice v Brně (20. 4. 1937–15. 3. 1939),
Dětské ambulatorium ŽNO v Brně (20. 3. 1939–5. 4. 1942),
táborová lékařka v Neugraben a Tiefstacku,
Zemská dětská klinika v Brně (27. 5. 1946–1. 3. 1947),
odborná dětská lékařka v Blansku (od 3. 11. 1947)


poznámky

Po skončení studií pracovala v Dětské nemocnici v Brně, po okupaci působila jako lékařka dětského ambulatoria ŽNO v Brně až do své deportace. Deportována z Brna 8. 4. 1942 transportem Ai-617 do Terezína. Postupně prošla KT v Osvětimi, Belsenu, působila jako táborová lékařka v Neugraben a Tiefstacku.
Věznění přežila, po krátkém pobytu v v nemocnici v Praze-Motole (zřejmě ze zdravotních důvodů) se vrátila do Brna, kde opětovně působila jako dětská lékařka.
V roce 1947 podnikla studijní cestu na dětskou kliniku do Paříže. Ve stejném roce se provdala za Otto Gumpla, přestěhovala se do Blanska, kde od 3. 11. 1947 vykonávala práci odborné dětské lékařky v ordinaci na tamním náměstí. Čas od času bydlela zřejmě z pracovních důvodů přechodně v Brně u sestry Lotte.
(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Anna Hájková, děkujeme.)partneři

Leo Gold
sňatek: 23. 12. 1936, Brno (městská rada), manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 8. 7. 1937
(první manžel)
Otto Gumpl
sňatek: 12. 3. 1947
(druhý manžel)
ulice

Křenová
bydliště doložené mezi lety 1936–1942


události

8. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
v transportu měla číslo 617Menš. Lik


Aktualizováno: 22. 09. 2022