doc. RNDr. Emil Mastný

* 3.8.1907 Brno – † 10.12.1960 Brno


matematik a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR


vzdělání

gymnázium ve Vyškově,
Přírodovědecká fakulta MU v Brně - obor matematika a fyzika (1938 RDNr., 1954 doc.)


dílo

Je autorem učebnic, metodických materiálů, překladů z ruštiny a dalších publikací z oboru. Věnoval se především diferenciální a analytické geometrii a později teorii grup.

Dílo:
- Trigonometrie pro 10. a 11. ročník středních škol (1952)
- Analytická geometrie lineárních útvarů a kuželoseček (1953)


zaměstnání

učitel na měšťance ve Velkém Týnci,
učitel na reálné škole v Novém Mestě nad Váhom,
učitel na reálné škole v Brně,
od roku 1946 učitel didaktiky matematiky na vysoké škole v Brně


poznámky

od roku 1914 žil ve Vyškově, kde absolvoval gymnázium


prameny, literatura

Www stránky

"Emil Mastný"ZuHo


Aktualizováno: 27. 07. 2022