Jan Václav Hugo Voříšek

* 11.5.1791 Vamberk – † 19.11.1825 Vídeň


český hudební skladatel, klavírista a varhaník


zajímavé okolnosti

V Praze mu byl učitelem klavíru a kompozice Jan Tomášek, ve Vídni pak studoval u Ignáce Moschelesa a poté u Johanna Nepomuka Hummla. Beethovenův přítel, s kterým se setkal poprvé v roce 1814.


vzdělání

Karlova Univerzita v Praze,
1813–1822 studium práv na univerzitě ve Vídni


dílo

Voříšek složil jedinou symfonii - vznikla roku 1821 a je sepsána v tónině D dur. V minulosti byla přirovnávána k prvním dvěma Beethovenovým symfoniím (jedná se o raně romantické dílo, jehož bohatá melodická invence našla pokračování v díle F. Schuberta).
Za svého varhanického působení u císařského dvora Voříšek složil nepříliš rozsáhlou avšak vynikající mši B-flat dur. Společně s jeho symfonií a krásnou Houslovou sonátou G dur, op. 5, patří k několika málo Voříškovým nahrávaným dílům.
První doložené použití pojmu "Impromptu" pochází z roku 1817 a má souvislost s Voříškovým dílem. Tento výraz tehdy použil časopis Allgemeine musikalische Zeitung aby popsal jeho klavírní skladbu. Skladby nazývané impromptu později skládali například Schubert a Chopin.


zaměstnání

po skončení studií práv byl jmenován na místo konceptního praktikanta u dvorské vojenské rady,
v roce 1818 dirigent Spolku přátel hudby (Gesellschaft der Musikfreunde),
roku 1823 získal místo u císařského dvora jako varhaník a začal vyučovat hru na klavír (k jeho žákům patřili i lidé z nejvyšších kruhů, zejména vévoda Zákupský zvaný Orlík, syn Napoleona a Marie Luisy)


hrob

pochován na hřbitově ve Währingu


poznámky

Od roku 1991 se v jeho rodném městě pořádá hudební festival "Voříškův Vamberk". V rámci tohoto festivalu se pořádá soutěž mladých varhaníků ve hře na historické "Voříškovy" varhany v kostele sv. Prokopa.


pojmenované ulice

Voříškova (Kohoutovice)MJ


Aktualizováno: 18. 11. 2013