Josef Karas

* 16.6.1885 Žabinec u Trenčína – † 14.1.1938 Brno


violoncellista - koncertní mistr; v letech 1919–1938 člen Národního divadla v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Již v prvním roce existence brněnské konzervatoře jej Leoš Janáček pověřil vybudováním violoncellové třídy. Na konzervatoři Josef Karas působil jen jeden rok, pak byl nepochopitelným zásahem ministerstva školství přeložen na jiný ústav.


vzdělání

1907–1911 konzervatoř ve Vídni - obor hra na violoncello,
konzervatoř v Lipsku (Německo)


dílo

S operním orchestrem za řízení Františka Neumanna, Zdeňka Chalabaly a později Milana (Emila) Sachse se Josef Karas pravidelně zúčastňoval symfonických orchestrů, na nichž hrál violoncellová sóla i koncertní party.
Ve 20. a 30. letech se uplatňoval v hudebním životě Brna jako sólista i komorní hráč, na koncertech Klubu moravských skladatelů uváděl soudobou tvorbu. Od založení brněnského Radiojournálu spolupracoval pravidelně s rozhlasem.


zaměstnání

1911–1919 symfonický orchestr Konzertvereinu ve Vídni (člen),
1914–1918 kapelník vojenské hudby,
1919–1938 Národní divadlo v Brně (koncertní mistr skupiny violoncell),
1919–1920 konzervatoř v Brně (pedagog)


prameny, literatura

osoby

Zdeněk Chalabala
spolupráce Leoš Janáček
spolupráce František Neumann
spolupráce Milan (Emil) Sachs
spolupráce


hub


Aktualizováno: 04. 08. 2022