prof. PhDr. Josef Macůrek, DrSc.

* 31.3.1901 Chomýž – † 20.4.1992 Brno


významný český historik obecných dějin se specializací pro dějiny střední a východní Evropy, první profesor slovanských dějin na brněnské filozofické fakultě a její děkan ve studijním roce 1946/1947, vedoucí pobočky Slovanského ústavu v Brně a ředitel Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV, jeden ze zakladatelů Slezského ústavu ČSAV v Opavě


zajímavé okolnosti

v letech 1947–1950 pověřen přednáškami na filozofické fakultě v Bratislavě a v Olomouci


bydliště

Brno, Vránova 114


vzdělání

arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (1921 maturita),
1921–1925 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - historie,
1923–1924 studijní pobyt v Rumunsku, 1926–1927 ve Lvově a ve Varšavě a 1929–1930 ve Francii,
1925 titul PhDr., 1930 docent pro dějiny východní Evropy a poloostrova Balkánského, 1935 mimořádný a 1939 řádný profesor slovanských dějin


čestný doktorát

Filozoficko-historická fakulta univerzity ve Vratislavi (22. 11. 1965)


vyznamenání a pocty

Řád práce (30. 4. 1965)


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (1965)


dílo

Jeho biografie čítá takřka 320 položek.
Synteticky zpracoval dějiny Maďarů a uherského státu, Rumunů, Poláků a východních Slovanů a dějepisectví evropského východu.
Napsal mj. studie o valašské kolonizaci v západních Karpatech, o vlivech husitství v Rumunsku, o dějinách česko-slovensko-slezsko-polských vztahů. Věnoval se rovněž dějinám Moravy, Slezska a Slovenska.
Byl řádným členem byra mezinárodního komitétu balkanistiky a vedoucím československé balkanistické komise pro UNESCO.
Založil a vedl československo-polskou historickou komisi a československo-rumunskou historickou komisi.


zaměstnání

1924–1935 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
1935–1970 brněnská filozofická fakulta (v letech 1946–1947 její děkan),
1948–1963 brněnská pobočka Slovanského ústavu,
1968–1969 ředitel Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Královská česká společnost nauk,
Československá historická společnost,
Matice moravská,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Česko-rumunský spolek (předseda)


hrob

Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup.? hrob č. 409
partneři

Marie Macůrková (Vozáková)
sňatek: 2. 6. 1938


ulice

Vránova
bydliště


stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


události

2. 4. 1996
Kolokvium „Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě"
významný český historik
9. 11. 1948
Zahájení činnosti Slovanského ústavu v Brně
přednesl program brněnské odbočky Slovanského ústavu
20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
historik


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 01. 01. 2018