Internetová encyklopedie dějin Brna

Augustin (Gustav) Frištenský

  Augustin (Gustav) Frištenský


  • * 11.5.1879 Křečhoř, (osada Kamhájek) u Kolína – † 4.4.1957 Lužice u Šternberka (Litovel?)


  • legenda českého i světového zápasnictví; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Poprvé se v něm probudila touha pěstovat a rozvíjet vlastní sílu jinak než prací v dobách učednických. Tehdy si zhotovil z kamenů a tyče činku, s kterou pak začal sám doma vzpírat.
   Po obdržení výučního listu se vydal, jak bývalo zvykem, na vandr. Nejdříve se zastavil v nedaleké Kouřimi, to už vlastnil činky dvě (55 kg a 75 kg), kde se poprvé setkal s řeckořímským zápasem.
   Roku 1903 začal tajně profesionální dráhu, na což brzy doplatil - přihlásil se na amatérské mistrovství Rakouska, kde mu byl start zakázán (důvodem byla jeho účast na profi soutěžích, kde zápasil pod pseudonymem Dvořáček nebo Stanislaw Bolowski).


  • bydliště

   Brno, Augartengasse - U Lužánek 12 (doloženo v roce 1900),
   Litovel (v roce 1923)


  • vzdělání

   obecná škola,
   do učení na kováře v Kolíně (zde si ošklivě popálil ruku a musel se 3 měsíce léčit, načež rodina rozhodla, že se půjde učit řezníkem)

  • jiné pocty

   Zasloužilý mistr sportu (1956)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1898 pracoval u německého řezníka Moritze Soffera v Brně, který ho po návratu z evropského šampionátu roku 1903 propustil - Frištenský se tak stal na nějakou dobu nezaměstnaným, což ho nakonec přinutilo zápasit na profesionální úrovni

  • odborné a zájmové organizace

   člen brněnského těžkoatletického klubu Hellas,
   Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


  • poznámky

   Okupace Československa se Gustava Frištenského silně dotkla, a to nejen proto, že nemohl hospodařit na pronajatém statku v Lužicích (statek přešel v roce 1938 do německého záboru).
   Do odboje se zapojil v polovině roku 1943 v rámci skupiny olomouckého národního výboru - finančně přispíval rodinám vězněných, navíc měl širší kontakty a po očekávaném převratu se měl stát jedním z nových představitelů města Litovle (skupina však byla prozrazena, její členové sledováni a pozatýkáni).
   Frištenského jméno prozradil po těžkých výsleších Adolf Cingroš. V době zatýkání byl Gustav Frištenský v Praze, proto jej gestapo zatklo v polovině února 1944 přímo zde, poté byl převezen do pankrácké věznice a odtud postupně do Olomouce, Brna a Vratislavi. Při soudním přelíčení byli tři členové skupiny odsouzeni k smrti a jeden na dva roky žaláře. Jediný možný svědek proti němu, Adolf Cingroš, byl po výsleších v takovém stavu, že soud nemohl použít jeho svědectví proti Frištenskému. Frištenský byl díky pečlivě připravené obhajobě osvobozen, nikoho neprozradil. V Olomouci se však vedení gestapa s osvobozujícím rozsudkem nemohlo smířit, takže byl opět zatčen a hrozil mu transport do Mauthausenu, tedy téměř jistá smrt. Tehdy jeho manželka zkusila poslední možnost: zjistila, kdo z vedení věznice je úplatný. Za rodinné šperky a peníze byl Gustav Frištenský v listopadu 1944 propuštěn. Za devět měsíců věznění zhubl o 37 kilogramů. Některé doplňující údaje byly čerpány z pořadu České televize „Pohnuté osudy“ (ČT 2010, repríza 30. 7. 2011).

   Po válce se vrátil znovu hospodařit na statek v Lužicích, který byl velmi zdevastovaný válečnými událostmi. Po roce 1948 mu byl statek znovu zabaven, což byla pro Frištenského další psychická rána po úmrtí manželky v roce 1947. Ocitl se ve velmi špatné finanční situaci, měl penzi 400 korun, musel rozprodávat rodinné cennosti. Také jeho bratr František byl jako kulak vězněn.


  • obrazy

   img6473.jpg img6474.jpg img6475.jpg img6476.jpg img6477.jpg img6478.jpg img6479.jpg img6480.jpg img6481.jpg img6482.jpg img6483.jpg img6484.jpg img6485.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Petr Bezruč
   přítel Adolf Cingroš
   spolupráce v odboji František Fischer
   sportovní kolegové Leo Heilbrunn
   spolupráce v reklamě Alois Choděra
   strýc
   další osoby (8)...


  • partneři

   Miroslava Frištenská (Ellederová)
   sňatek: 10. 8. 1908, Praha kostel sv. Jindřicha


  • rodiče

   Kateřina Frištenská (Choděrová)
   Alois Frištenský


  • sourozenci

   František Frištenský
   Josef Frištenský
   Karel Frištenský
   Anna Frištenská (Frištenská)
   Marie Frištenská (Frištenská)

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Neugasse (Nová)
   č. 17, řeznictví - pracoviště (doloženo v roce 1900) Augartengasse - U Lužánek
   č. 12, bydliště (doloženo v roce 1900)


  • události

   16. 1. 1923
   Zápas mezi Gustavem Frištenským a zápasníkem Motykou
   zápasník
   30. 10. 1911
   Frištenský zápasil v Brně
   zápasník
   6. 1. 1904
   Velká zápasnická akce s Gustavem Frištenským v Besedním domě
   jeden ze dvou hlavních aktérů zápasu
   15. 6. 1902
   III. mezinárodní závody ČAC Hellas Brno
   vítěz v řecko-římském zápasu
   1. 6. 1902
   Brněnský atlet Frištenský úspěšný v Praze i v hodu diskem
   atlet

   další události (2)...


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2020

Gustav Frištenský. MuMB - sbírky, inv. č. 13115.