prof. PhDr. Rudolf Urbánek

* 7.9.1877 Slaný, okr. Kladno – † 26.7.1962 Praha


historik, zakladatel bádání o husitství na Moravě, profesor Masarykovy univerzity


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V květnu 1917 podepsal "manifest českých spisovatelů". Byl jedním z prvních členů sboru vyučujících brněnské univerzity (9. 8. 1920 jmenován řádným profesorem).


bydliště

- trvalé: Praha 5, Břehová 4
- přechodné: Brno, Sirotčí č. 7


vzdělání

státní gymnázium ve Slaném (20. 6. 1896 maturita),
studium dějepisu a zeměpisu na české univerzitě v Praze (studia ukončil 8. 2. 1901 - doktorát filozofie; 1. 6. 1916 habilitace pro české dějiny na čes. filosofické fakultě v Praze)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1957)


dílo

Těžištěm zájmů byla doba předhusitská, husitské hnutí a doba poděbradská. Celkem napsal 273 titulů.

Nejobsažnější dílo:
Věk poděbradský I–IV (1437–1464). Disertační práce Řehoř Heimburk ve službách krále Jiřího (1901). Srov. např. J. Marek, Za Rudolfem Urbánkem, BMD 5, 1963, s. 245–251.


zaměstnání

1900–1910 středoškolský profesor (Louny, Pardubice, Hradec Králové),
1910–1920 středoškolský profesor reálky v Praze-Karlíně,
1919–1950 řádný profesor Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

10. 1. 1917 zvolen mimořádným členem KČSN (později místopředseda),
Česká akademie věd a umění,
ČSAV (12. 11. 1952 jmenován akademikem),
Historický spolek,
člen (později předseda) Společnosti Husova muzea,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brněpojmenované ulice

Urbánkova (Komín)osobyulice

Sirotčí
přechodné bydliště (dnes Grohova)


události

20. 1. 1948
Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
historik
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


Jord


Aktualizováno: 17. 12. 2019