Jan Novák

* 8.4.1921 Nová Říše (okres Jihlava) – † 17.11.1984 Ulm (SRN)


hudební skladatel; jediný český žák Bohuslava Martinů, autor filmové a divadelní hudby


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


nej...

Československo: jediný český žák Bohuslava Martinů


zajímavé okolnosti

byl předlohou jedné z hlavních postav románu Karla Ptáčníka „Ročník 21“, s nímž se při totálním nasazení v Německu za druhé světové války potkal


bydliště

Brno, Květná 24


čestný občan

čestné občanství Města Brna in memoriam (rozhodnutí o udělení na 30. zasedání zastupitelstva Města Brna 6. 12. 2005)


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1940 maturita),
konzervatoř v Brně (u prof. Viléma Petrželky, studium přerušené totálním nasazením ukončeno (1946),
stipendium v USA (zde žákem Bohuslava Martinů)


vyznamenání a pocty

medaile „Za zásluhy“ in memoriam (udělil prezident Václav Havel)


jiné pocty

ve Villa Lagarina, nedaleko italského Rovereta, se nachází hudební škola, která nese jméno Jana Nováka


dílo

zobrazit


zaměstnání

v letech 1948–1968 žil a tvořil v Brně,
emigrace s rodinou - po srpnu 1968 žil v Dánsku, Itálii a Německu


hrob

Rovereto v Itálii (v roce 2011 ostatky převezeny do Brna, 1. 4. 2011 uloženy v rámci pocty k jeho nedožitým 90. narozeninám na Ústřední hřbitov v Brně a 4. 4. 2011 prohlášen hrob čestným hrobem)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 42 (náhrobek vytvořil akad. sochař Svatopluk Sládeček)


poznámky

Itálie byla pro Nováka kolébkou latinského jazyka, který sám dokonale ovládal a používal ve většině svých skladeb. U nás byla jeho tvorba ignorována, v zahraničí byl počítán k nejpronikavějším osobnostem české hudby 20. století.
Propagátory jeho díla se stali Rafael Kubelík, Martin Turnovský a další osobnosti.
osoby

Vilém Petrželka
profesor Ida Vaculková
spolupráce Metoděj Vladimír Vitula
zásluhou M. V. Vituly byla v Nové Říši vybudována pamětní síň Jana Nováka


partneři

Eliška Nováková (Hanousková)
sňatek: 1949 v Nové Říši


děti

Clara Ördese (Nováková)
Dora Wilmington (Nováková)


sourozenci

ulice

Květná
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

4. 4. 2011
Koncert „Návrat Jana Nováka“
skladatel, k jehož poctě se koncert konal
4. 4. 2011
Uložení ostatků Jana Nováka
jemu věnován pietní akt


Menš


Aktualizováno: 01. 08. 2019