prof. RNDr. Jan Polášek, DrSc.

* 23.9.1926 Brno – † 19.8.1990 Praha


matematik a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR


vzdělání

reálné gymnázium v Brně,
PřF MU v Brně - obor matematika a fyzika,
1964 habilitace na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze,
1976 profesor matematiky


jiné pocty

Státní cena K. Gottwalda (1962),
titul Zasloužilý učitel (1982),
čestný člen Československé společnosti pro mechaniku,
čestné uznání rektora UK za spolupráci,
české uznání JČSMF


dílo

zobrazit


zaměstnání

od 1. září 1949 asistent v Ústavu matematiky VUT v Brně,
Státní ústav tepelné techniky v Praze,
ČVUT v Praze:
- od roku 1969 Strojní fakulta
- od roku 1970 vedoucí katedry matematiky na Strojní fakultě


odborné a zájmové organizace

Československá společnost pro mechaniku


poznámky

byl vybrán pro vědeckou aspiranturu, kterou ukončil v roce 1956


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Životní jubileum prof. RNDr. Jana Poláška, DrSc."

Www stránky

"Jan Polášek"ZuHo


Aktualizováno: 24. 08. 2022