prof. MVDr. Josef Taufer

* 31.7.1869 Dřínov (okres Kroměříž) – † 5.11.1940 Brno (zemská nemocnice)


redaktor a vydavatel prvního zvěrolékařského českého odborného časopisu Zvěrolékařské rozhledy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Rakousko-Uhersko: první zvěrolékař na území Rakouska-Uherska, který získal titul MVDr.


zajímavé okolnosti

Nerad publikoval, neměl rád prof. Antonína Hrůzu. Zreorganizoval bývalý dvorní hřebčín v Kladrubech, pořídil seznamy plemenných hřebců od roku 1875 pro Moravu, na tzv. zvěrolékařských kursech v Praze přednášel zootechniku.


bydliště

Brno:
- Akademická 48
- V domkách 21


vzdělání

obecná škola v Kroměříži,
6 tříd piarististického gymnázia v Kroměříži (maturitní zkoušku složil v Třebíči),
1887–1892 C.k. vojenský institut ve Vídni (titul zvěrolékaře),
1903 Veterinární fakulta bernské univerzity (23. října získal hodnost doktora veterinární medicíny),
1910 nostrifikován ve Lvově,
1919 profesor zootechniky na Vysoké škole zemědělské v Brně


dílo

- Biologie ve službách chovu hospodářských zvířat
- Předpoklady úspěšné výroby živočišné
- Úkoly a cíle kontroly užitkovosti a dědičnosti hospodářských zvířat
- Dědičnost, variabilita a výběr v chovu koní (1911, kniha je s osobní dedikací Emanuelovi hraběti Mensdorff-Pouilly)


zaměstnání

1893–1894 obvodní a krajinský zvěrolékař v Tišnově,
1894–1895 zvěrolékařský aspicient hlavního města Vídně,
únor 1895–1896 asistent C.k. vojenského zvěrolékařského institutu ve Vídni,
1896–1899 okresní zvěrolékař v Třebíči,
1899–1908 okresní zvěrolékař ve Valašském Meziříčí,
1908–1918 inspektor chovu koní moravského místodržitelství,
1918 přednosta III. oddělení pro živočišnou výrobu ministerstva zemědělství,
1920 přednosta Ústavu všeobecné a speciální zootechniky Vysoké školy zemědělské v Brně, 1922–1924 rektor tamtéž,
ředitel Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně (1921)


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


hrob

Tišnov


pojmenováno

koleje J. Taufera na ulici Jana Babáka v Brně (patří Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně)


poznámky

děti:
- Milada, * 3. 1. 1898, provd. Plíhalová
- Jarmila, * 24. 3. 1902, provd. Böhmová
- Jaroslav, * 2. 5. 1907

otec:
- Josef Taufer (starosta obce Dřínov)
osoby

Antonín Hrůza
rektor Vysoké školy zvěrolékařské Cyril Kučera
C. Kučera po J. Tauferovi převzal výuku zootechniky na Vysoké škole zemědělské v Brně Miroslav Pařízek
student


ulice

Akademická
bydliště (dnes Čápkova) V domkách
bydliště v roce 1940 (dnes Lužova)


osoba na objektech

J. Taufer
pamětní deska: Jana Babáka 3-5/01 J. Taufer
pamětní deska: Jana Babáka 3-5/02


Zatl


Aktualizováno: 05. 01. 2023