Antonie Skryjová

* 13.6.1877 Vysoké (okres Žďár nad Sázavou)


partner osoby: František Skryja
matka osobnosti: Jan Skryja


rodné jméno

Škapová, ovdovělá Ondráčková


bydliště

Vysoké čp. 16 (rodný dům),
Hodíškov čp. 18


zaměstnání

rolnice


poznámky

Pocházela z obce Vysoké, byla dcerou Jana Škapy (rolníka ve Vysokém) a Marie, rozené Leskauerové.
Poprvé se vdávala 15. 11. 1898 ve Žďáru, její první manžel František Ondráček byl celoláníkem v Hodíškově čp. 18. Rod Ondráčků zde hospodařil mnoho let a účastnil se i veřejného života obce.
Když 26. 10. 1910 ovdověla, měla tři děti, z dalšího manželství k nim přibyly ještě dva synové. Po celou první světovou válku o manželovi Františkovi nic nevěděla, dostávala za války sice podporu, ale na druhé straně musela odevzdat při rekvizicích dva kusy hovězího dobytka. Jen pro srovnání: v roce 1910 (k 31. 12. 1910 -Menš) při sčítání obyvatelstva vyplnila už jako vdova, že vlastní v hospodářství dva koně, pět kusů hovězího dobytka, jednu kozu, čtyři prasata, dvacet slepic a dvě husy.
Musela to být velice silná žena, protože, když druhý manžel František v srpnu 1914 narukoval, zůstala jí starost o velké hospodářství. Také musela pečovat o pět dětí: z prvního manželství o dva syny a dceru ve věku 15, 11 a 8 let, z druhého manželství o dvouletého Jana a tříměsíčního Stanislava.
Paní Antonie Skryjová kandidovala v obecních volbách 15. 6. 1919 za stranu rolnickou v Hodíškově a byla také zvolena do obecního zastupitelstva. V květnu roku 1922 během jednoho týdne postihly hospodářství dvě nepříjemné události: 27. 5. jí bylo ukradeno v noci prase, daleko horší pak byl dne 31. 5. 1922 požár stodoly, která úplně shořela. Hasičům se podařilo zachránit hlavní stavení, pachatel požáru nebyl vypátrán. Naději na návrat manžela Františka definitivně pohřbilo jeho soudní prohlášení ze dne 4. 3. 1925 za mrtvého.partneři

František Skryja
sňatek: 12. 9. 1911, Obyčtov
(druhý manžel)Menš


Aktualizováno: 24. 09. 2022