prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrCs.

* 10.9.1932 Malhostovice (okr. Tišnov) – † 19.9.2022 Brno


archeolog; odborník na pravěké dějiny střední Evropy, archeologickou metodologii a archeoreligistioniku; profesor prehistorické archeologie


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

účastnil se praxe na pedagogicko-výzkumných pracovištích (Znojmo-Hradiště, Pohansko, Těšetice-Kyjovice) pod vedením prof. Františka Kalouska


bydliště

Brno, Hluboká 5


čestný občan

obce Těšetice (1999)


cena města

Brna, v oblasti výchovy a vzdělání (2007)


vzdělání

reálné gymnázium v Tišnově (1951),
1951–1956 Filozofická fakulta MU v Brně - Ústavu pro prehistorii a protohistorii (1956 absolvent, 1963 CSc., 1967 PhDr., 1969 doc., 1990 prof., 1991 DrSc.)


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy Univerzity v Brně (2007)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Filozofická fakulta MU v Brně - Katedra prehistorie:
- asistent (od roku 1955)
- odborný asistent (1960–1968)
- docent (od roku 1969) a profesor (od roku 1990) prehistorické archeologie
- proděkan (1990–1995)
- vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie (1994–1998),
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě - externí pedagog,
Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni - externí pedagog,
Univerzity v Polsku a na Slovensku - hostující pedagog


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezský archeologický klub v Brně - předseda (od roku 1991),
Nadace Býčí skála - předseda (1994–1999),
Krajská archeologická komise - předseda poradního orgánu ředitele ÚOP NPÚ v Brně (od roku 1999),
Moravská akademie pro vzdělávání, vědu a umění - předseda společenskovědní sekce (1992–2000)poznámky

po roce 1989 se zasloužil se o znovuvydávání časopisu Pravěk a obnovu Moravskoslezského archeologického klubu
osoby

ulice

Hluboká
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

29. 1. 2008
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2007
jeden z oceněných


PeDro


Aktualizováno: 02. 01. 2023