Miroslav Hladil

* 29.1.1919 Brno-Židenice


válka a odboj 1938–1945; příslušník čs. zahraničního odboje; čs. pozemní armáda ve Francii a Velké Británii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


bydliště

Brno-Židenice


zaměstnání

učitel


odborné a zájmové organizace

SPB Brno-Židenice


poznámky

Původním povoláním učitel se po okupaci v roce 1939 zapojil do činnosti ilegální odbojové organizace Obrana Národa v Brně (rozmnožování a distribuce letáků).
Po prozrazení sítí ON odešel v lednu 1940 z vlasti a přes Slovensko se dostal do Maďarska a odtud s polskými vojáky do Jugoslávie (Záhřeb). Dále pokračoval vlakem přes Řecko a Turecko do Bejrútu, v březnu odjel lodí Providence do Marseille.
U čs. armády v Agde byl zařazen k 1. pěšímu pluku, rota doprovodných zbraní. V červnu 1940 se účastnil ústupových bojů proti německým jednotkám na řekách Marně, Seině a Loiře. Po pádu Francie odjel lodí ze Sete do Velké Británie. U znovuobnovené čs. pozemní armády byl v Cholmondeley v srpnu 1940 zařazen k 1. praporu čs. brigády (minometná četa).
Po reorganizaci na 1. čs. samostatnou obrněnou brigádu v září 1943 přidělen k 1. tankovému praporu, posléze přeložen k 2. tankovému praporu. Od podzimu 1944 do jara 1945 se účastnil obléhání německé posádky v severofrancouzském přístavu Dunkerque.
V květnu 1945 se vrátil spolu s ostatními do ČSR a na podzim stejného roku demobilizoval. Žije v Brně.


prameny, literatura

JMik, Menš


Aktualizováno: 29. 01. 2014