prof. RNDr. Jan Calábek

* 8.3.1903 Výkleky (okres Přerov) – † 29.1.1992 Brno


profesor fyziologie rostlin, působící postupně na PřF a PdF MU v Brně a na VŠZ v Brně, jeden z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV


národnost

česká


zajímavé okolnosti

žák a asistent Vladimíra Úlehly, už v roce 1926 s ním spolupracoval na filmu Pohyby rostlin


bydliště

Brno:
- Kounicova 63
- Topolky 11


vzdělání

1918–1922 Reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
1922–1927 PřF MU (1929 titul RNDr., 1947 docent rostlinné fyziologie, 1955 mimořádný profesor botaniky, 1966 řádný profesor)


vyznamenání a pocty

- Národní cena za film Jak roste chléb (1950)
- Národní cena za film Rostlina a světlo (1951)
- Státní cena za film Rostlina a voda (1954)


jiné pocty

- cena za nejlepší výchovný film udělená na IV. mezinárodním filmovém festivalu v Mariánských Lázních za film Jak roste chléb (1949)
- prémie XIV. mezinárodního filmového festivalu v Benátkách za film Rostlina a voda (1951)
- II. cena na Mezinárodním filmovém festivalu v Montevideu za film Pohyby rostlin (1956)
- cena Zlaté brány na Mezinárodním filmovém festivalu v San Francisku za film Samovolné pohyby rostlin (1959)
- Velká cena II. festivalu vědeckotechnických filmů v Budapešti za film Autonomní pohyby (1961)
- stříbrná medaile Euratomu na IV. mezinárodním festivalu vědeckých a technických filmů v Bruselu za filmy Morfologie květů, Květy a Květenství (1967)
- cena Academia film Olomouc za film Silácké výkony rostlin (1969)
- zlatá medaile na mezinárodním festivalu zemědělských filmů v Kišiněvě za film Biologická kontrola pěstování pšenice (1972) aj.


dílo

Prvním samostatným filmem byl Vývoj obilí (1930), druhým Starý smrk vypravuje (1948), po němž následovala řada dalších.
Filmografie a publikace Jana Calábka jsou uveřejněny in: Petr Kňáva, Jan Calábek. Cesta k filmu. Nadace Universitas Masarykiana, edice osobnosti, Brno 2000, s. 104–118.


zaměstnání

1926–1929 asistent na PřF MU,
1930–1939 reálné gymnázium Brno, Křenová,
1939–1948 reálné gymnázium Brno, Brno-Královo Pole,
1948-1953 Pedagogická a PřF MU,
1953-1958 Vyšší škola pedagogická v Brně,
1958-1970 Vysoká škola zemědělská v Brně (vedoucí katedry botaniky),
1965-1973 Ústav pro fyziologii rostlin PřF MU,
1973–1975 studium výukového a výzkumného filmu při Vysoké škole zemědělské v Brně,
1983–1988 Ústav experimentální fytotechniky ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

Komise pro vědeckovýzkumný film (předseda),
Přírodovědecký klub v Brně,
Československá společnost pro vědeckou kinematografii (předseda)


hrob

poznámky

Dne 1. 1. 1954 byl jmenován vedoucím nově vzniklé Laboratoře biologického filmu ČSAV v Brně (od roku 1956 přejmenované na Laboratoř pro studium životních dějů filmem, v roce 1962 začleněné do Ústavu experimentální botaniky ČSAV, od roku 1965 do Ústavu přístrojové techniky ČSAV, od roku 1973 jako součást oddělení biologie lesa do Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV) - působil zde jako externí vedoucí až do roku 1973.pojmenované ulice

Calábkova (Líšeň)osoby

partneři

Svatava Calábková (Jakešová)
sňatek: 8. 8. 1931, Brno (městská rada)


děti

Mojmír Calábek
Milan Calábek


ulice

Topolky
bydliště Kounicova
bydliště doložené v roce 1931


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 28. 09. 2021