Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Vach

  Ferdinand Vach


  • * 25.2.1860 Jažlovice (dnes Říčan, okres Praha-východ) – † 16.2.1939 Brno


  • hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1881 zastupoval svého nemocného bratra jako sbormistr v Bělé Crkvi v Banátě a byl ovlivněn koncertem ruského sboru Slavjanského (1884)


  • bydliště

   Brno, Zahradnická 11


  • vzdělání

   1871–1873 vokalista-altista (Praha-Strahov),
   1873–1876 měšťanská škola Vlašim,
   varhanická škola Praha (přerušení v roce 1876, pokračování v letech 1882–1885)

  • čestný doktorát

   čestné uznání FF KU Praha (1930)

  • vyznamenání a pocty

   Rytířský řád italské koruny (1923),
   Jihoslovanský řád sv. Sávy (1928),
   Řád Isabely Kastilské (1932),
   Státní cena československá (1927)


  • dílo

   - Zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903), Moravského smíšeného sboru učitelů (1912), Sboru moravských učitelek (1915) a od roku 1936 Vachova sboru moravských učitelek.
   - Mužské, ženské a smíšené sbory, kantáty, scénická hudba, opera, klavírní a orchestrální skladby. Úpravy lidových písní pro sbor.
   - Autor valašské romance Víla z perníkové chaloupky (1903).
   - Jako dirigent a sbormistr uváděl desítky děl českých i světových autorů - viz Československý hudební slovník osob a institucí, II. sv., Praha 1965, s. 833–835.


  • zaměstnání

   podučitel v Souticích (1877–1878) a Lešanech u Netvořic (1878–1880),
   1880–1882 sbormistr srbského pěveckého spolku v Bělé Crkvi v Banátě,
   1884–1886 učitel hudebního ústavu J. Jandovského v Praze,
   1886–1895 a 1899–1905 ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži,
   1886–1905 ředitel kúru u sv. Mořice v Olomouci,
   1888–1893 a 1895–1905 učitel teorie zpěvu na gymnáziích v Kroměříži,
   1907–1909 a 1918–1919 učitel varhanické školy Brno,
   1905–1925 profesor hudby na učitelském ústavu Brno

  • odborné a zájmové organizace

   divadelní ochotnický spolek,
   předseda Klubu moravských skladatelů (1929),
   Česká akademie věd a umění,
   působil v rozhlase


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 26, hrob č. 113–115 (portrétní bustu na náhrobku vytvořil sochař Julius Pelikán)

  • pojmenováno

   Vachův sbor moravských učitelek (1936),
   Nadace Ferdinanda Vacha,
   Cena Ferdinanda Vacha (udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními pěveckými sbory dospělých)


  • poznámky

   s pěveckými sbory podnikl úspěšné zájezdy do Francie (1925), Německa (1927), Jugoslávie (1928), Rakouska (1929), Polska a Lotyšska (1931), Španělska a Portugalska (1932)


  • obrazy

   img0235.jpg img13096.jpg img3137.jpg img19756.jpg img7340.jpg img19755.jpg img19754.jpg img7344.jpg img7343.jpg img7341.jpg img7342.jpg img2504.jpg


  • pojmenované ulice

   Vachova (Brno-město)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Břetislav Bakala
   Matouš Balcárek
   spolupracovali spolu František Kadlčík
   žák Václav Kaprál
   člen školního sboru Julius Pelikán
   autor portrétní busty na náhrobku F. Vacha
   další osoby (6)...


  • partneři

   Karla Vachová
   sňatek: 30. 4. 1887


  • děti

   Ferdinand Vach
   Karel Vach
   Vlastimil Vach


  • sourozenci

   Emanuel Vach


  • ulice

   Zahradnická
   bydliště doložené v letech 1905–1939


  • osoba na objektech

   F. Vach
   pamětní deska: Zahradnická 11/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   20. 2. 1982
   Slavnostní akce k 70. výročí založení Vachova Sboru moravských učitelek
   zakladatel Sboru moravských učitelek
   7. 4. 1934
   Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka
   zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek
   25. 2. 1912
   První veřejné vystoupení Vachova sboru moravských učitelek
   zakladatel Sboru moravských učitelek a jeho sbormistr 1912–1934
   1910
   Založení Moravského smíšeného sboru učitelského
   zakladatel sboru


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 05. 01. 2020

Ferdinand Vach. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 519.