Ferdinand Vach

* 25.2.1860 Jažlovice (dnes Říčan, okres Praha-východ) – † 16.2.1939 Brno


hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1881 zastupoval svého nemocného bratra jako sbormistr v Bělé Crkvi v Banátě a byl ovlivněn koncertem ruského sboru Slavjanského (1884)


bydliště

Kroměříž čp. 64 (doloženo v roce 1888), čp. 37 (doloženo v roce 1889), čp. 202 (doloženo v roce 1892),
Brno, Zahradnická 11


vzdělání

1871–1873 vokalista-altista (Praha-Strahov),
1873–1876 měšťanská škola Vlašim,
varhanická škola Praha (přerušení v roce 1876, pokračování v letech 1882–1885)


čestný doktorát

čestné uznání FF KU Praha (1930)


vyznamenání a pocty

Rytířský řád italské koruny (1923),
Jihoslovanský řád sv. Sávy (1928),
Řád Isabely Kastilské (1932),
Státní cena československá (1927)


dílo

- Zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903), Moravského smíšeného sboru učitelů (1912), Sboru moravských učitelek (1915) a od roku 1936 Vachova sboru moravských učitelek.
- Mužské, ženské a smíšené sbory, kantáty, scénická hudba, opera, klavírní a orchestrální skladby. Úpravy lidových písní pro sbor.
- Autor valašské romance Víla z perníkové chaloupky (1903).
- Jako dirigent a sbormistr uváděl desítky děl českých i světových autorů - viz Československý hudební slovník osob a institucí, II. sv., Praha 1965, s. 833–835.


zaměstnání

podučitel v Souticích (1877–1878) a Lešanech u Netvořic (1878–1880),
1880–1882 sbormistr srbského pěveckého spolku v Bělé Crkvi v Banátě,
1884–1886 učitel hudebního ústavu J. Jandovského v Praze,
1886–1895 a 1899–1905 ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži,
1886–1905 ředitel kúru u sv. Mořice v Olomouci,
1888–1893 a 1895–1905 učitel teorie zpěvu na gymnáziích v Kroměříži,
1907–1909 a 1918–1919 učitel varhanické školy Brno,
1905–1925 profesor hudby na učitelském ústavu Brno


odborné a zájmové organizace

divadelní ochotnický spolek,
předseda Klubu moravských skladatelů (1929),
Česká akademie věd a umění,
působil v rozhlase


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 26, hrob č. 113–115 (portrétní bustu na náhrobku vytvořil sochař Julius Pelikán)


pojmenováno

Vachův sbor moravských učitelek (1936),
Nadace Ferdinanda Vacha,
Cena Ferdinanda Vacha (udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními pěveckými sbory dospělých)


poznámky

s pěveckými sbory podnikl úspěšné zájezdy do Francie (1925), Německa (1927), Jugoslávie (1928), Rakouska (1929), Polska a Lotyšska (1931), Španělska a Portugalska (1932)


obrazy

pojmenované ulice

Vachova (Brno-město)osoby

Břetislav Bakala
Matouš Balcárek
spolupracovali spolu František Kadlčík
žák Václav Kaprál
člen školního sboru Julius Pelikán
autor portrétní busty na náhrobku F. Vacha
další osoby (7)...


partneři

Karolina (Karla) Vachová (Kleinová)
sňatek: 30. 4. 1887, Kutná Hora

ulice

Zahradnická
bydliště doložené v letech 1905–1939


osoba na objektech

F. Vach
pamětní deska: Zahradnická 11/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 2. 1982
Slavnostní akce k 70. výročí založení Vachova Sboru moravských učitelek
zakladatel Sboru moravských učitelek
7. 4. 1934
Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka
zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek
25. 2. 1912
První veřejné vystoupení Vachova sboru moravských učitelek
zakladatel Sboru moravských učitelek a jeho sbormistr 1912–1934
1910
Založení Moravského smíšeného sboru učitelského
zakladatel sboru


související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 10. 06. 2020