Internetová encyklopedie dějin Brna

Bernard Neuhauser

  Bernard Neuhauser


  • – † po 1559 Brno


  • brněnský měšťan, radní a písař v letech 1540–1550


  • zajímavé okolnosti

   v polovině 40. let 15. století si vypůjčil ke studování z městské příruční knihovny (v kanceláři) v latinské verzi "municipál", tedy městskou právní knihu


  • bydliště

   od roku 1534 vlastnil dům ve 4. městské čtvrti, nelokalizovatelný


  • vzdělání

   ovládal jak latinský, tak německý a český jazyk,
   byl obeznámen s právními normami uplatňovanými v městských správních orgánech


  • zaměstnání

   1540–1550 členem městské kanceláře,
   od roku 1540 zasedal i v městské radě,
   1540–1545 (1550) vykonával úřad městského komorníka,
   1552–1555 mu byl svěřen úřad rychtáře


  • poznámky

   městě mu patřily 2/4 sladoven a zahrada; mimo město vinice v Židlochovicích a Hostěradicích u Moravského Krumlova


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 03. 12. 2017