Internetová encyklopedie dějin Brna

Michal Reich st.

  Michal Reich st.


  • – † 19.9.1592 Brno


  • brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech 1563–1587


  • zajímavé okolnosti

   Michal Reich st. se věnoval od 70. let 16. století dálkovému obchodu. Např. v roce 1570 v jeho prospěch testoval brněnský obchodník (Mikuláš Wunderle z Deblína), od něhož Reich odebíral "krámské zboží".
   Byl pohřben v kostele sv. Jakuba - nad vchodem do děkanství byl umístěn roku 1593 rozměrný votivní obraz Ecce homo se zpodobněním Krista Trpitele, autorem je nejspíše Antverpan Filip Fernand.


  • bydliště

   k roku 1574 vlastnil dům na Dolním trhu (dnes součást domu č. 13 na náměstí Svobody),
   k roku 1589 získal dům v Zadní Veselé (dnes Veselá č. 37),
   před rokem 1583 prodal domovní objekt v Brněnské ulici (Starobrněnská ulice, nelokalizován),
   dům na Dolním trhu připadl po Michalově smrti neprovdaným dcerám, přičemž dům v Zadní Veselé koupil z pozůstalosti Mikuláš Černovský


  • zaměstnání

   do brněnské městské kanceláře nastoupil jako písař roku 1563,
   téhož roku se musel stát členem rady,
   prokazatelně zasedal v městské radě v letech 1575–1592 (tedy 30 let se podílel na správě města),
   v městské kanceláři ukončil svou činnost k roku 1587,
   jako člen užšího i širšího radního kolegia prošel různými podúřady rady,
   1578–1582 vykonával současně úřad správce městských polností i úřad dozorčího nad výrobou salpetru a v letech 1584–1588 byl správcem Křížového dvora,
   1586–1587 zvolen spolu se Šebestianem Tirnerem jako "Buchhalter" (tedy správce městské účtárny),
   v období 1580–1582 a 1588–1591 zastával funkci městského rychtáře


  • poznámky

   Synovci odkázal svou obchodní živnost: tedy všechno krámské zboží, 1 000 zlatých moravských v hotovosti a dlužní pohledávky za 4 427 zlatých moravských. Vedle tří městských domovních objektů vlastnil i tři předměstské domy s hospodářstvím na předměstí (před branou Veselou, Měnínskou a Židovskou).


  • prameny, literatura


  • partneři

   NN Reichová
   (první manželka) Markéta (Schmidtová)
   sňatek: 20. 1. 1585
   (druhá manželka)


  • děti

   Demetrius Reich
   Barbora (Reichová)
   Alžběta (Reichová)
   Johana (Reichová)
   Zuzana (Reichová)

   další děti (1)...


  • rodiče

   Jakub Reich


  • sourozenci

   Pavel Reich
   Nikodém Reich
   Václav Reich


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 08. 2016