Michal Reich st.

– † 19.9.1592 Brno


brněnský měšťan, radní, obchodník a písař v letech 1563–1587


zajímavé okolnosti

Michal Reich st. se věnoval od 70. let 16. století dálkovému obchodu. Např. v roce 1570 v jeho prospěch testoval brněnský obchodník (Mikuláš Wunderle z Deblína), od něhož Reich odebíral "krámské zboží".
Byl pohřben v kostele sv. Jakuba - nad vchodem do děkanství byl umístěn roku 1593 rozměrný votivní obraz Ecce homo se zpodobněním Krista Trpitele, autorem je nejspíše Antverpan Filip Fernand.


bydliště

k roku 1574 vlastnil dům na Dolním trhu (dnes součást domu č. 13 na náměstí Svobody),
k roku 1589 získal dům v Zadní Veselé (dnes Veselá č. 37),
před rokem 1583 prodal domovní objekt v Brněnské ulici (Starobrněnská ulice, nelokalizován),
dům na Dolním trhu připadl po Michalově smrti neprovdaným dcerám, přičemž dům v Zadní Veselé koupil z pozůstalosti Mikuláš Černovský


zaměstnání

do brněnské městské kanceláře nastoupil jako písař roku 1563,
téhož roku se musel stát členem rady,
prokazatelně zasedal v městské radě v letech 1575–1592 (tedy 30 let se podílel na správě města),
v městské kanceláři ukončil svou činnost k roku 1587,
jako člen užšího i širšího radního kolegia prošel různými podúřady rady,
1578–1582 vykonával současně úřad správce městských polností i úřad dozorčího nad výrobou salpetru a v letech 1584–1588 byl správcem Křížového dvora,
1586–1587 zvolen spolu se Šebestianem Tirnerem jako "Buchhalter" (tedy správce městské účtárny),
v období 1580–1582 a 1588–1591 zastával funkci městského rychtáře


poznámky

Synovci odkázal svou obchodní živnost: tedy všechno krámské zboží, 1 000 zlatých moravských v hotovosti a dlužní pohledávky za 4 427 zlatých moravských. Vedle tří městských domovních objektů vlastnil i tři předměstské domy s hospodářstvím na předměstí (před branou Veselou, Měnínskou a Židovskou).partneři

NN Reichová
(první manželka) Markéta (Schmidtová)
sňatek: 20. 1. 1585
(druhá manželka)rodiče


Jord


Aktualizováno: 18. 08. 2016