JUDr. Jindřich Vaníček

* 1.1.1862 Praha-Hradčany – † 2.6.1934 Praha


právník, člen ministerstva obrany první republiky, významný sokolský činitel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Účastnil se 9 sokolských sletů (od roku 1882), z nichž 6 sám organizoval. Zasadil se o ženský tělocvik v Sokole.


vzdělání

malostranské gymnázium v Praze,
právnická fakulta v Praze,
tělesnou výchovu studoval na vojenské škole v Joinvillu ve Francii


dílo

Publikoval v sokolských časopisech: Sokol, Věstník sokolský, Cvičitel a dále také v Lidových novinách.
Na ministerstvu se podílel na návrhu zákona o povinné tělesné výchově a její organizaci a zákona o branné přípravě.
Staral se o organizaci vojenské tělesné výchovy a vojenského školství (inicioval založení Vojenské školy pro tělesnou výchovu v Praze). V Sokole činný do roku 1930.

Z díla: O rohování a šermu holí dlouhou (1898).


zaměstnání

od roku 1892 náčelník ČOS,
1918–1927 přednosta výchovného odboru v ministerstvu národní obrany


odborné a zájmové organizace

Sokol:
- v letech 1888–1891 náčelník Sokola smíchovského
- v letech 1891–1921 náčelník Sokola pražského
- v letech 1892–1931 náčelník České a Čs. obce sokolské


pojmenováno

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka


poznámky

Během první světové války stál v čele ilegálního vedení Sokola, koordinoval sokolskou odbojovou síť. Po vzniku ČSR dal Sokol k dispozici ministerstvu obrany a podílel se na zřízení čs. branné moci.
Hned po 28. říjnu 1918 inicioval vznik Národní stráže z řad členů Sokola a Svazu dělnických tělocvičných jednot (do prosince 1918) a Stráže svobody (od listopadu 1918 do listopadu 1919) jako prozatímních branných útvarů samostatného čs. státu, které se podílely na vojenském obsazení a prosazení čs. státní moci v pohraničí českých zemí a na Slovensku.pojmenované ulice

Vaníčkova (Zábrdovice)události

11. 6. 2000
Sokolský slet v Brně
organizátor sokolského hnutí
30. 3. 1940
Plavecké závody brněnských sokolských žup
pojmenována sokolská župa JUDr. Jindřicha Vaníčka
28. 1. 1901
Pohřeb Jindřicha Reegera
smuteční host


Rč, Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2019