Ladislav Vyskočil

* 26.6.1899 Brno – † 22.10.1943 Drážďany (Německo)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno:
- Grenzgasse - Hraniční 2
- Wienergasse (Vídeňská) 11a,
Kyšperk (dnes Letohrad), Ústecká 86


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen 8. 6. 1948, číslo matriky 44 439)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Letohradu na Jilemnického ulici a na pomníku obětí světových válek na hřbitově v Letohradu


zaměstnání

elektrotechnik, majitel elektrotechnického závodu v Kyšperku (dnes Letohradu)


odborné a zájmové organizace

Spolek divadelních ochotníků Kolár v Kyšperku


hrob

jeho ostatky uloženy na hřbitově Johannisfriedhof v Drážďanech


poznámky

Zapojen do odboje od roku 1940, měl se podílet na zajišťování vysílací a přijímací stanice pro spojení odbojového hnutí se zahraničím. Gestapem zatčen 24. 10. 1941, vězněn v Pardubicích, poté v Malé pevnosti Terezín, dne 7. 9. 1942 transportován do Drážďan.
Odsouzen Lidovým soudním dvorem 16. 9. 1943, podle rozsudku „se svými spolupracovníky v odboji byli v průběhu války předními spolupracovníky jedné české odbojové organizace, odsuzují se proto pro zemězrádnou podporu nepříteli ve spojení s přípravou velezrady k trestu smrti a doživotní ztrátě cti.“

(Za poskytnutí podkladů k osobnosti děkujeme paní Magdě Veselské z ÚSTR.)partneři

Božena Vyskočilová (Štěpánová)
sňatek: 18. 8. 1923, Kyšperk (dnes Letohrad)sourozenci

ulice

Grenzgasse - Hraniční
rodný dům, dnes Antonína Macka) Wienergasse (Vídeňská)
bydliště doložené v roce 1913 (dnes Vídeňská)Menš


Aktualizováno: 06. 03. 2023