Jiří Juránek

* 9.8.1908 Brno – † 28.1.1944 Drážďany (Německo)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Erzherzog-Rainer-Gasse (Arcivévody Rainera) 39,
Plzeň:
- Fügnerova 8 (doloženo v roce 1915)
- Roudná 35


vzdělání

obecná škola v Plzni,
Druhá čs. státní reálka v Plzni (1920–1924),
Čs. průmyslová škola strojnická v Plzni (1925–1928, zkouška dospělosti vykonána 19. 6. 1928)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce padlým členům Západočeského Aeroklubu v Plzni, náměstí Míru


zaměstnání

konstruktér ve Škodových závodech v Plzni


odborné a zájmové organizace

Západočeský aeroklub


poznámky

Zapojen do odboje od roku 1939 v Obraně národa ve skupině ve Škodových závodech v Plzni. Podíleli se na rozšiřování ilegálního tisku (časopis „V boj“), průzkumu výroby v továrně (Jiří Juránek měl získat fotografie a dokumentaci nově vyvíjeného protiletadlového kanonu, materiály měly být přes pražské ústředí předány do Londýna), opatřování třaskavin atd. Skupina definitivně rozbita gestapem na konci roku 1942. Samotný Jiří Juránek byl zatčen gestapem 28. 11. 1942, vězněn v Plzni, Budyšíně a Drážďanech. Spolu se spolupracovníky, ing. Karlem Panýrkem a Václavem Zvoníčkem, odsouzeni 17. 11. 1943 k trestu smrti v Drážďanech, popraveni 28. 1. 1944.

(Za poskytnutí podkladů k osobnosti děkujeme paní Magdě Veselské z ÚSTR.)

(Dokumentaci k rodině Jiřího Juránka, k jeho vzdělání, bydlišti a další informace poskytla paní Štěpánka Pflégrová z Archivu města Plzně, děkujeme.)


prameny, literaturaulice


Menš


Aktualizováno: 24. 01. 2023