Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Lepil

  Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.


  • * 18.10.1933 Rousínov


  • fyzik a didaktik fyziky
   partner osobnosti: doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.


  • vzdělání

   gymnázium ve Vyškově,
   1951–1955 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - chemie a fyzika (1966 titul RNDr., 1967 CSc., 1987 docent pro obor didaktika fyziky)


  • zaměstnání

   1955–1963 učitel ve Zlíně,
   od roku 1963 Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci - katedra experimentální fyziky

  • odborné a zájmové organizace

   Jednota českých matematiků a fyziků


  • prameny, literatura


  • partneři

   Květuše Lepilová (Lýsková)
   sňatek: 12. 7. 1958, Brno


  • děti

   Radvana Opletalová (Lepilová)
   Vladana Woznicová


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 27. 02. 2014