Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

* 18.10.1933 Rousínov


fyzik a didaktik fyziky
partner osobnosti: doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc.


vzdělání

gymnázium ve Vyškově,
1951–1955 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - chemie a fyzika (1966 titul RNDr., 1967 CSc., 1987 docent pro obor didaktika fyziky)


zaměstnání

1955–1963 učitel ve Zlíně,
od roku 1963 Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci - katedra experimentální fyziky


odborné a zájmové organizace

Jednota českých matematiků a fyziků


prameny, literatura

partneři

Květuše Lepilová (Lýsková)
sňatek: 12. 7. 1958, Brno


děti

Radvana Opletalová (Lepilová)
Vladana Woznicová


Jis


Aktualizováno: 27. 02. 2014