prof. PhDr. Karel Pala, Csc.

* 15.6.1939 Zlín – † 15.2.2023 Brno


jazykovědec a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

gymnázium v Hlučíně,
UK v Praze:
- FF - obor český a ruský jazyk se specializací na překladatelství (absolvoval v roce 1960)
- 1962–1964 postgraduální kurz matematické lingvistiky, logiky a informatiky
- 1973 titul CSc.


jiné pocty

Medaile ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za projekt Internetové jazykové příručky (2009),
Cena ministra vnitra za bezpečnostní výzkum v oblasti určování autorství anonymních textů (2014)


dílo

Na FF MU v Brně se zabýval mj. počítačovou lingvistikou. Pro své politické názory a odmítnutí spolupráce se StB se nesměl věnovat pedagogické činnosti, vedl ale semináře a výběrové přednášky a věnoval se badatelské a publikační činnosti. Spolupracoval s Pavlem Maternou a Alešem Svobodou.
Po Sametové revoluci se roku 1993 na MU habilitoval v oboru český jazyk se zaměřením na komputační lingvistiku a počítačové zpracování přirozeného jazyka. V září 1995 začal působit na nově vzniklé Fakultě informatiky, kde roku 1998 inicioval vznik Centra zpracování přirozeného jazyka, které vedl.


zaměstnání

MU v Brně:
- Katedra českého jazyka (1964–1967 odborný pracovník, 1968–1989 vědecký pracovník)
- Ústav českého jazyka (1990–1991 samostatný vědecký pracovník, 1992–1993 odborný asistent, 1993–1995 docent)
- Fakulta informatiky (1995–2017 docent, 2017–2022 profesor)
- 1993–1995 Kabinet češtiny pro cizince (vedoucí),
1990–1995 Letní škola slovanských studií (ředitel)


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Osmdesáté narozeniny pana profesora Karla Paly"


související odkazy

hub


Aktualizováno: 08. 03. 2023