Jan Faust

* 16.6.1843 Křesetice (okres Kutná Hora)


významná osobnost moravského hospodářského a živnostenského života


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1883 se stal prvním předsedou společenstva v Lysicích a založil zde pokračovací školu, ta po jeho odchodu z Lysic zanikla, ale byla v roce 1912 obnovena


bydliště

Brno (od roku 1889):
- Giskra-Strasse 21
- Jakubská 1


zaměstnání

soustružnický pomocník v Praze,
soustružník v Lysicích,
od roku 1889 soustružnický mistr v Brně
(vyráběl galanterní zboží zdobené slovanskými ornamenty)


odborné a zájmové organizace

Sokol Lysice,
člen obecního představenstva a místních peněžních ústavů v Lysicích,
náčelník hasičů v Lysicích,
Ústřední spolek živnostníků moravských v Brně (člen od jejího založení, 1900–1907 předseda, od roku 1907 místopředseda, v roce 1912 zvolen opět předsedou),
obchodní a živnostenská komora brněnská (1895–1896),
Stálá výstava a tržnice řemeslných výrobků v Brně (kontrolor),
Zemská rada živnostenská v Brně,
Zemské družstvo k nákupu strojů pro maloživnostníky (člen ředitelstva),
Zemský svaz stolařů (spoluzakladatel a předseda),
Řemeslnicko-živnostenská beseda v Břeclavi (od roku 1913 čestný člen)


poznámky

Již jako mladý soustružník byl velmi aktivní, obesílal se svými výrobky domácí i zahraniční výstavy (1871 v Terstu, 1878 světová výstava v Paříži, dále ve Vídni, Budapešti, Lvově, Lipsku, Linci, Miláně, Krakově a další). Zúčastnil se i první zemské výstavy v Praze v roce 1891 a výstavy Národopisné.
V Ústředním spolku živnostníků moravských v Brně byl rovněž aktivním členem, v roce 1900 byl referentem na I. slovanském sjezdě živnostnictva v Praze (vyjádřil se k otázce starobního a invalidního pojištění živnostníků).
Za jeho předsednictví byly organizovány četné besedy, nemocenské pokladny mistrovské, školy pokračovací, učňovské besídky. Také se zasloužil o zřízení stálého sekretariátu.
Hájil práva české živnostenské minority.
osoby

Alois Holubička
spolupracovník v Ústředním spolku živnostníků moravských
ulice

Giskra-Strasse
bydliště doložené nejméně mezi lety 1890–1900, dnes Kounicova Jakubská
bydliště doložené v roce 1921


LucKub


Aktualizováno: 14. 03. 2023