prof. PhDr. František Vitásek, DrSc.

* 7.1.1890 Velká Bystřice – † 19.8.1973 Brno


profesor geografie na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v Olomouci, zakladatel Kabinetu pro geomorfologii ČSAV v Brně (předchůdce Geografického ústavu ČSAV v Brně)


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Po válce se zasloužil o znovuvybudování geografického ústavu brněnské univerzity, jehož budova na Kounicově ulici byla při náletech v listopadu 1944 zcela zničena. Podařilo se mu získat budovu na Janáčkově náměstí, kde byly již 4. 6. 1945 zahájeny přednášky.


bydliště

Brno, Akademická (dnes Čápkova) 38


vzdělání

1901–1909 Slovanské gymnázium v Olomouci,
1909–1914 FF České univerzity v Praze (1916 titul PhDr., 1924 habilitace, 1927 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor fyzického zeměpisu),
člen korespondent ČSAV (1952)


čestný doktorát

doktorát přírodních věd na UP v Olomouci (17. 12. 1968)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1955),
medaile Jovana Cvijiče (1960),
zlatá medaile UP v Olomouci (1966),
stříbrná medaile ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo (1970)


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (23. 11. 1953)


dílo

Jeho činnost zasahovala do řady oborů geografie, zejména do geomorfologie (zalednění našich hor, krasové jevy, otázka zarovnaných povrchů, metodika geomorfologických výzkumů), klimatologie (podnebí Vysokých Tater, Moravy a Slezska) a regionální geografie.
Vydal řadu vysokoškolských učebnic fyzické geografie.

Úplný seznam jeho prací uveřejnila B. Nováková (Seznam publikací univerzitního profesora dr. Fr. Vitáska, DrSc. In: Studia geographica 1, 1969, s. 19–23).


zaměstnání

1914–1919 Gymnázium v Kolíně,
1919–1927 Československá obchodní akademie v Praze,
1928–1960 PřF MU (děkan v letech 1933/1934 a 1946/1947),
1947/1948 děkan PdF UP v Olomouci,
1952–1959 Kabinet pro geomorfologii ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

KČSN,
Národní rada badatelská,
Učená společnost Šafaříkova,
Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně,
Čs. společnost zeměpisná a řada zahraničních geografických společností,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob


pojmenované ulice

Vitáskova (Řečkovice)partneři

Olga Vitásková (Křížková)
sňatek: 7. 5. 1921ulice

Akademická
bydliště


osoba na objektech

F. Vitásek
pamětní deska: Janáčkovo náměstí 2a/01 F. Vitásek
pamětní deska: Mendlovo náměstí 1/06


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 1. 1990
Odhalení pamětní desky Františku Vitáskovi 13. 12. 1930
První sjezd Československé společnosti zeměpisné
člen přípravného výboru a účastník


Kal


Aktualizováno: 07. 08. 2019