Judith Steiner-Freud

* 5.12.1919 Brno


zakladatelka ošetřovatelských škol v izraelské nemocnici Hadassa a ve městě Safed


rodné jméno

Steiner


zajímavé okolnosti

V prosinci 1939 se jí podařilo z iniciativy Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kterou navštěvovala rok, získat palestinské imigrační vízum (v roce 1942 získala palestinské státní občanství) a unikla tak před válkou. Většina její rodiny byla zabita v nacistických vyhlazovacích táborech během holocaustu.


vzdělání

židovské gymnázium v Brně,
1941–1944 Henrietta Szold Hadassah School of Nursing v Jeruzalémě,
Hebrejská univerzita v Jeruzalémě (1960 titul Bc. v oboru pedagogika a sociologie, 1972 titul Mgr. v oboru veřejné zdraví),
studijní pobyty v USA


jiné pocty

cena Vynikající zaměstnanec (udělena ministerstvem zdravotnictví, 1986),
cena Hadassah's Outstanding Graduate v Baltimoru (1987),
Woman of Valor v New Yorku (1992),
cena Hadassah's Distinguished Woman (2000),
cena za celoživotní dílo (udělena ministerstvem zdravotnictví, 2004),
cena Teddy Kollek Jerusalem Foundation (2008),
cena Jerusalem Yakir (Distinguished Honoree, 2012),
mnohá další ocenění


dílo

Profesně se věnovala klinické výuce a poradenství pro různé ošetřovatelské školy. Byla členkou různých komisí, včetně výboru ředitelů zdravotnických škol nebo poradního výboru pro vzdělávání sester na mnoha institucích (na univerzitě v Tel Avivu, na ošetřovatelské škole Abu Sina v Ramalláhu, na škole Recanati pro zdravotnická povolání na Ben-Gurionově univerzitě v Negevu a j.).
Publikovala v odborných periodikách a přednášela na konferencích.


zaměstnání

Hadassah School of Nursing (ošetřovatelská škola - v roce 1975 byl obor ošetřovatelství uznán jako akademická disciplína a škola se stala součástí lékařské fakulty Hebrejské univerzity):
- od roku 1953 zástupkyně ředitele
- 1967–1983 ředitelka
- 1983–1996 pedagožka,
v roce 1983 se přestěhovala do města Safed (C´fat), kde založila ošetřovatelskou školu, kterou řídila 6 let,
1983–1985 katedra ošetřovatelství Tel Avivské univerzity - pedagožka,
1984–1989 konzultantka ministerstva zdravotnictví v Izraeli


odborné a zájmové organizace

Sdružení absolventů ošetřovatelské školy Hadassah (v roce 1990 zvolena předsedkyní),
Československá společnost pro přistěhovalce (od roku 1977 členka představenstva),
Asociace afro-izraelského přátelství (od roku 1985)


poznámky

Od roku 1989 navštívila čtyřikrát Českou republiku. V roce 1996 pobývala krátkodobě v Brně, kde přednášela ošetřovatelství na tamní zdravotní škole.
Dne 9. prosince 2019 pronesla projev v posluchárně v Hadassah Medical Center u příležitosti svých stých narozenin.


prameny, literatura

partneři

rodiče


LucKub


Aktualizováno: 19. 05. 2023