Petr Pavel Munka


dítě osobnosti: Vilém Munka z Ivančic


šlechtický predikát

z Ivančic


zajímavé okolnosti

Oba bratři získali na svou dobu mimořádné vzdělání. Avšak v rámci širší rodiny není tento jev výjimečný, neboť Munkové již od počátku 16. století rozšiřovali své studijní vědomosti na zahraničních univerzitách, šlo o rodinnou tradici.


vzdělání

své vzdělání ukončil pobytem v zahraničí,
rok 1615 strávil na švýcarských kalvínských univerzitách (Altdorf, Basilej),
na podzim 1616 byl již v Paříži,
léta 1618 a 1619 prožil v Sieně, kde byl univerzitním mluvčím německého národa - v Itálii se setkal se svým bratrem Albrechtemsourozenci

Jord


Aktualizováno: 16. 07. 2014