Internetová encyklopedie dějin Brna

Anna Vodová

  Anna Vodová


  • * 15.6.1878 Frenštát pod Radhoštěm – † 4.9.1957 Brno


  • partner osobnosti: Sylvestr Voda


  • rodné jméno

   Bordovská

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Od mládí se aktivně zapojila do činnosti v Sokole, v době konání V. všesokolského sletu v roce 1907 působila již jako první volená náčelnice župy Moravskoslezské.
   V září 1908 se provdala za Sylvestra Vodu a s ním odešla do Brna-Králova Pole. Zde působila jako vedoucí oddělení starších žen sokolské župy Rastislavovy, v jejímž čele stál právě její manžel.


  • bydliště

   Brno, Vodova 10


  • vyznamenání a pocty

   její a manželovu dlouholetou sokolskou činnost ocenila Čs. obec sokolská v roce 1924 udělením bronzové plakety „Na stráž!“, která je v současnosti uložena ve sbírkách historického oddělení MZM


  • zaměstnání

   učitelka

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 6, hrob č. 392


  • poznámky

   na V. všesokolském sletu v roce 1907 působila jako první volená náčelnice župy Moravskoslezské


  • prameny, literatura


  • partneři

   Sylvestr Voda
   sňatek: 10. 9. 1908 ve Frenštátě na Moravě


  • děti

   Božena Tumová (Vodová, rozloučená Čechová)
   Jiřina Vodová (Vodová)


  • ulice

   Vodova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, JBre


Aktualizováno: 14. 10. 2014