Jiří Munka

– † mezi 1575-1583


nobilitovaný brněnský měšťan


šlechtický predikát

z Ivančic


poznámky

Počátkem roku 1574 dědil po svém strýci Blažeji Munkovi. Hypoteticky můžeme Jiřího ztotožnit buď s Jiřím Munkou, který byl roku 1571 i s dětmi přijat do řad rytířů, nebo s tím, který zemřel roku 1583 v Moravské Třebové a byl ženat s Evou Čisvicovou z Borové.

Jord


Aktualizováno: 25. 04. 2014