Adolf Midloch

* 1856 – † 1920


propagátor stálého zlepšování péče o příměstské lesy a lesní hospodářství v malých obecních lesích


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

strůjce stromoměru a tachymetrického úhloměru


zaměstnání

lesní inspektor v českém odboru Zemědělské rady pro Království české


pojmenováno

Palouk "U Midlocha" v současném polesí Vranov, v těsné blízkosti městské části Brno-Útěchov. Mýtinka v okolí Midlochova pomníku obklopená smíšeným lesem byla zařazena mezi Významné krajinné prvky podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Důvodem ochrany je zachování esteticky a krajinářsky hodnotného území. V okolí pomníčku byly vysazeny jalovce, břízy a jedle (Juniperus communis, Betula pendula, Abies concolor, Abies grandis). Lemové společenstvo dřevin tvoří skalník mnohokvětý (Cottoneaster multiflorus), dub zimní, (Quercus petraea), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), třešeň ptačí (Prunus avium), javor babyka (Acer campestre).


pojmenované ulice

Midlochova (Útěchov)


prameny, literatura

osoba na objektech

A. Midloch
pomník: Midlochova 0/1


Menš


Aktualizováno: 04. 06. 2017