František Brauner

* 21.1.1917 Vídeň – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; člen výsadku ze SSSR; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 22. 12. 1941, poprava vykonána kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Brno-Židenice, Divišgasse - Divišova (dnes Veleckého) 195


zaměstnání

obchodní příručí


poznámky

Parašutista vysazený jako člen desantu Čs. vojenské mise v SSSR v noci z 9. na 10. října 1941 u Dřínova pod vedením Bohuslava Němce. Brauner ukryl po seskoku vysílačku v zámeckém parku v Dřínově. Výsadek se rozptýlil, rotný František Brauner a četař František Ryš se odděleně dostali do Přerova, kde v bytě jeho rodičů hledali svého velitele. Ten nebyl v Přerově, přerovští odbojáři je dopravili do bytu Josefa Riedla, kde se oba parašutisté sešli a získali nocleh, vybavení šatstvem a potravinami. František Brauner odjel 16. 9. 1941 do Brna a odtud do Kroměříže, kde se napojil na místní odbojovou skupinu Obrany národa.
Do Přerova se znovu vypravil 25. 9., kdy se konečně setkal prostřednictvím Marie Poláchové v Brodku u Přerova s velitelem výsadku S-1. Předtím přespal v bytě Bohumila Zedníčka.
Dne 25. 9. 1941 se Bohuslav Němec a František Brauner náhodně potkali se svým bývalým druhem, parašutistou výsadku sovětské vojenské rozvědky Ferdinandem Čihánkem, vzájemně se rámcově informovali o svých osudech a úkolech. Čihánek se o několik dnů později stal konfidentem gestapa v Olomouci, získal tak důležité informace, které vedly později k zatčení jak parašutistů výsadku S-1, tak i jejich pomocníků. František Brauner byl zatčen 6. 11. 1941 v Ostravě.osoby

Ferdinand Čihánek
parašutista výsadku sovětské vojenské rozvědky František Drbal
spolupráce v odboji Bohuslav Němec
velitel výsadku Čs. vojenské mise v SSSR s označením S-1 Josef Riedl
spolupráce v odboji František Ryš

další osoby (2)...


ulice

Veleckého
bydliště


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 22. 12. 1941


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 22. 10. 2019