Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Vohnout

  Eduard Vohnout


  • * 15.11.1858 Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav) – † 15.11.1925 Brno


  • bohunický učitel, osvětový a samosprávný pracovník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Bohunice 85,
   Brno, Kounicova 86

  • čestný občan

   v roce 1903 jmenován čestným občanem Bohunic


  • zaměstnání

   od 1881 výpomocný podučitel v Plužné,
   od 1882 podučitel Obecné školy v Kropáčově,
   od 1883 provizorní podučitel Obecné školy v Čelakovicích,
   od 1887 podučitel v Troubsku,
   od 1889 učitel v Bohunicích,
   od 6. 3. 1893 ustanoven definitivním nadučitelem při dvoutřídní Obecné škole v Bohunicích,
   1919 penzionován, 1920 reaktivován, 1925 penzionován

  • odborné a zájmové organizace

   vedl ochotnický divadelní kroužek v Bohunicích,
   vedl smíšený sbor bohunické mládeže,
   organizoval sbírku na Národní divadlo v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96


  • obrazy

   img14123.jpg


  • pojmenované ulice

   Vohnoutova (Bohunice)


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Kronika obce Brno-Bohunice"


  • partneři

   Albertina Vohnoutová
   sňatek: 25. 9. 1890


  • ulice

   Kounicova
   bydliště (od roku 1925)


  • osoba na objektech

   E. Vohnout
   pamětní deska: Lány 3/02


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Lik


Aktualizováno: 18. 11. 2017

Řídící učitel Eduard Vohnout (uprostřed vlevo) P. Alois Slovák s žactvem školy v roce 1900. Zdroj: AMB, fond B 39 Obec Bohunice, fotografická dokumentace ke kronikám Bohunic z let 1900-1978.