Karel Moravus

* 28.7.1893 Brno – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 22. 12. 1941, pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro sabotážní jednání a pro zločin velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku; rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním tábořevzdělání

I. česká státní reálka v Brně


zaměstnání

zemský účetní úředník (doloženo v roce 1923)


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

pomocník výsadků ze SSSR v roce 1941, po zatčení gestapem vězněn v Brně, po vynesení rozsudku stanného soudu převezen do Mauthausenupartneři

Markéta Moravusová (Mühlwasser)
sňatek: 23. 10. 1920, Brno (Betlémský kostel), manželství rozloučeno zemským soudem v Brně 30. 10. 1923
(první manželka )
Vlasta Moravusová (Mikulášková)
sňatek: 5. 11. 1923, Brno (městská rada)
(druhá manželka)

ulice

Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)
rodný dům (dnes Žerotínovo náměstí) Talgasse - Údolní
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Údolní) Svatopluka Čecha (Svatopluk-Čech-Gasse)
bydliště doložené v roce 1923 (dnes Sirotkova) Joža-Uprka-Gasse - Joži Uprky
bydliště v době zatčení (dnes Králova)


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 22. 12. 1941


Menš


Aktualizováno: 26. 09. 2020